Snart dags för stämma

Föreningsstämma 2016Det är nu drygt fyra månader sedan vi tog vårt nät i drift och på de allra flesta håll har det fungerat mycket bra! Dessutom har vi får närmare 10 nya medlemsansökningar från fastigheter som är intresserade av att ansluta sig i efterhand. Vi hoppas kunna ansluta dem någon gång under året. Den som vill ansluta sig i efterhand betalar i insats minst 19100, eller Läs mer

Arbete på Backäckravägen

Ett större svetsarbete har utförts vid lägenheterna på Backäckravägen. Detta har resulterat i att viss omkonfigurering måste göras hos vår kommunikationsoperatör, vilket i sin tur kan leda till driftstörningar för de boende i lägenheterna. Allt beräknas fungera som vanligt igen under någon gång under morgondagen.

Våra skåp är nu leca-fyllda

Leca-fyllning Sjödal 2016

Johan Hieronymus, Stig Östanbäck och Anders Täck har monterat snökäpp och fyllt med leca i området Sjödal.
(foto: Jakob Bjerke)

De flesta av våra skåp har nu blivit fyllda med leca. 20-talet medlemmar engagerade sig efter det senaste utskicket. Vi kontrollerade sök-/varningsband och fyllde upp med leca i botten på skåpen. Lecan ska förhindra att gnagare finner en behaglig tillvaro bland de smaskiga fiberkablarna.

De skåp som står utsatt till fick också en käpp monterad, så snöröjare, dikesklippare och slåttermaskiner lättare ska kunna undvika att skada skåpen. Vi passade även på att försöka identifiera risker med skåpen, som kommer bli ett av underlagen till den riskanalys som vi som fiberförening är skyldiga att skicka in till Länsstyrelsen.

Vad vi ännu inte gjort när det gäller skåpen är att märka upp dem, men detta blir vid ett senare tillfälle. Problem påstöttes vid några av skåpen och dessa får vi besiktiga närmare senare.

Stort tack från oss i styrelsen till alla som var med!

Oplanerat driftavbrott

Edit 17:29: DE-teknik, som jobbat med felsökningen, meddelade just att felet är åtgärdat!

Idag vid 14-tiden blev vårt nät frånkopplat från omvärlden på grund av arbetet med att laga de ännu icke fungerande anslutningarna. Förmodligen handlade det om felaktig återkontaktering efter ett svetsarbete. Anslutningen har kommit och gått medan Bynets entreprenör felsökt och felsökning pågår ännu. Förhoppningsvis har vi snart ett stabilt nät.

Driftstopp måndag 9-12

 

På måndag förmiddag kommer DE Teknik att svetsa om ett skåp där inkommande signal sitter. Detta innebär avbrott på samtliga tjänster. Detta arbete kommer utföras under tiden 9 – 12 måndag 23/11.

Tolv fel lösta idag (17 nov)

SvetsRapporten från DE-teknik, den entreprenör som Bynet anlitat, gav att det idag lösts 12 fel i nätet. Prognosen är att inom två veckor kommer de återstående fel som är kända idag vara lösta. Vi kommer säkert hitta några till på vägen, och de svåraste är säkert de sista, men vi rör oss åt rätt håll! Läs mer

Flera mejl från Fiberekonomi

fiberekonomi_logo_original5Idag har mejl skickats ut från Fiberekonomi om att registrera sig på deras portal. I denna portal uppdaterar du dina medlemsuppgifter och du väljer också betalningssätt för framtida fakturor här. Många har hört av sig om att de fått flera mejl med olika aktiveringskoder. Detta beror på ett fel i Fiberekonomis system, men det ska inte påverka dina möjligheter att logga in, om du går på uppgifterna i det sista mejlet du fick. Skulle du få problem och behöver ett aktiveringsmejl till, skicka ett mejl till ekonomi(ersätt med snabel-a)ubbhult.net eller register(ersätt med snabel-a)ubbhult.net, så ser vi till att ett nytt skickas ut.

Dokument om gruppavtalet

Com HemVi har fått detaljerad info från Com Hem, som kompletterar tidigare publicerade dokument här på hemsidan.

Observera att eventuella tilläggstjänster du beställer utöver detta kommer faktureras direkt från Com Hem till dig, liksom samtalsavgifter för telefonin. Om du nyttjar sådana redan under november kommer även tiden i november faktureras (gruppavtalets ordinarie tjänster är dock gratis under november som tidigare aviserats).

Koppla in era Mediakonverterare och slå på strömmen

För att vi ska kunna se hur många fungerande anslutningar vi har från medlemmar till nodrummet så är det viktigt att alla installerar sina mediakonverterare och slår på strömmen. Strömmen till mediakonvertern ska alltså lämnas påslagen efter att ni sett att WAN lampan tänds.

Det är även bra om ni följer instruktionen Testa er anslutning och meddela oss om ni har felaktig anslutningsadress. Står det fel adress, finns en risk att det är felkopplat i nodrummet. Skicka ett mejl till support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net och fortsätt inte med registreringen.