Fakturering

Faktureringen sköts av Fiberekonomi. Alla medlemmar har ett konto på fiberekonomi där det bland annat går att se vilka fakturor ni har betalat:

online.fiberekonomi.se

Logga in med användar-id och lösenord.

Ditt Användar-id hittar du längst ner i informations-mailen som skickas ut av styrelsen. Om du inte hittar ditt användar-id, skicka en förfrågan till register(ersätt med snabel-a)ubbhult.net.

Faktureringsmetod

I portalen går det att ändra faktureringsmetod till e-faktura eller autogiro. Gå till fliken ”Fakturering” och välj e-faktura eller Autogiro. Följ anvisningarna i texten som kommer upp där.

För e-faktura anmäler du sen Fiberekonomi i din internetbank.

För autogiro ansluter du Ubbhult Fiber i din internetbank och anger de uppgifter som efterfrågas, ange kundnummer som avsändare. Ditt kundnummer går att hitta på online.fiberekonomi.se.