Installation av fasadbox

När slangen är nedgrävd fram till husvägg är det dags att borra hål i väggen, sätta upp en anslutningsbox på utsidan och trä den så kallade fibersvansen (a.k.a. patchkabeln eller inomhusfibern) genom väggen. När alla i ditt område är färdiga med detta kan fibern blåsas in i slangarna och svetsas ihop.

Mediaomvandlaren är den box på insidan som patchkabeln ska kopplas in i. Längden på patchkabeln är som standard 10 meter, men andra längder kan tillhandahållas. När patchkabeln är på plats ska det finnas två meter i fasadboxen och 0,5 meter i mediaomvandlarens tray (den plastbricka som sätts upp på väggen och som mediaomvandlaren monteras i).

Nedan följer en kort sammanfattning av hur installationen går till och länkar till mer utförlig information från Bynet:

  • Borra hål genom väggen där boxen skall sitta. Borra inifrån och snett neråt (10-20° lutning är lämpligt). Hålet skall vara minst 10mm och ett rör (t.ex. VP-rör 12-16mm) skall dras genom väggen.
  • Hålet på utsidan skall vara i rimlig arbetshöjd för en tekniker, 50-150cm, och hålet på insidan måste sitta minst 10cm ovanför list/golv.

Om ni är flera som ansluter er i området, hjälp gärna varandra med borrning och borrutrustning!

Här finns mer information från Bynet:
Anslutningsbox anvisning
Anslutningsbox
Fastighetsinstallation (plast), 2013-06-14

Utsida

Genomskärning

Insida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *