Installation av anslutningsbox

När slangen är nedgrävd fram till husvägg är det dags att borra hål i väggen, sätta upp en anslutningsbox på utsidan och trä den så kallade fibersvansen/patchkabeln genom väggen. När alla i ditt område är färdiga med detta kan fibern blåsas in i slangarna och svetsas ihop.

Varje område kommer att kallas till informationsmöte när det är dags, då även paket med anslutningsbox och patchkabel delas ut. Kan man inte närvara på mötet så får man kontakta sina områdesansvariga för att beställa anslutningsbox.

Mediaomvandlaren är den box på insidan som patchkabeln ska kopplas in i (levereras senare av kommunikationsoperatören IP Only). Längden på patchkabeln är i standardpaketet 10 meter. Det finns även paket med 20m och 50m, men de måste specialbeställas. 2,5 meter av kabeln ska lämnas i reserv (2 meter i anslutningsboxen på utsidan och 0,5 meter i mediakonvertern på insidan).

Nedan följer en kort sammanfattning av hur installationen går till och länkar till mer utförlig information från Bynet:

  • Borra hål genom väggen där boxen skall sitta. Borra inifrån och snett neråt (10-20° lutning är lämpligt). Hålet skall vara minst 10mm och ett rör (t.ex. VP-rör 12-16mm) skall dras genom väggen.
  • Hålet på utsidan skall vara i rimlig arbetshöjd för en tekniker, 50-150cm, och hålet på insidan måste sitta minst 10cm ovanför list/golv.

Hjälp gärna varandra med borrning och borrutrustning!

Här finns mer information från Bynet:
Anslutningsbox anvisning
Anslutningsbox
Fastighetsinstallation (plast), 2013-06-14

Utsida

Genomskärning

Insida

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *