Professionell hjälp med installation

Följande kan, mot ersättning, hjälpa till med installationer, kabeldragningar etc.

  • Rolf Andersson EL AB 0300/72420 eller Håkan Kärrengård direkt 0709445500
  • Björkåsens Service HB Owe Tunefjord 0707900615