Vill du ansluta dig till vårt nät?

För att ansluta dig till vårt nät ska du först göra en intresseanmälan via formuläret här nedan (eller på startsidan).

För att hålla anslutningskostnaden så låg som möjligt, ansluter vi inga enskilt utan inväntar tillräckligt många intressenter. Detta sker oftast en eller två gånger per år. Då kallar vi alla till ett obligatoriskt informationsmöte där vi förklarar varför vi är en ekonomisk förening och inte ett säljande företag, och vad detta betyder för dig. Vidare beskriver vi processen att få fiber fram till dig, som är betydligt mer omfattande än att vrida på ett vred samt går noga igenom vårt anslutningsavtal.

Det är först när detta är underskrivet vi går in i skarpt läge och börjar projektera, titta på markavtal, gräva samt blåsa och svetsa fiber.

Från och med 2021 kostar det 35 000 kr att ansluta sig till Ubbhults fibernät, förutsatt att anslutningspunkten finns inom 200 meter från tänkt påkopplingspunkt (närmaste fiberskåp). Bor man längre ifrån betalas detta enligt självkostnadsprincipen. Av de 35 000 kr är 19 100 kr en insats i den ekonomiska föreningen (lika stor för alla). Övrigt belopp är anslutningsavgift.

Som medlem tillkommer en årlig medlemsavgift samt en månatlig driftkostnad.

Ubbhult fiber förbehåller sig alltid rätten att i förekommande fall förhandla om enskild prissättning, senarelägga anslutning, eller där det verkar nödvändigt neka anslutning. Detta avgörs av projekteringen.

Formulär för intresseanmälan

  Hur vi behandlar dina personuppgifter

  Namn

  Fastighetsbeteckning

  E-post

  Telefon dag/kväll

  Gatuadress

  Postnummer

  Postort

  Kommunikationsoperatör: IP Only