Vill du ansluta dig till vårt nät?

För att ansluta dig till vårt nät ska du först göra en intresseanmälan via formuläret här nedan (eller på startsidan). Det som händer då är att styrelsen tar upp frågan vid nästa möte för att preliminärt avgöra om det är möjligt att ansluta din fastighet. Du får därefter ett mejl med utfallet, och vid ett positivt svar även information om villkor och utsikt för när ungefär anslutning kan ske.

Tumregeln är att du som ny får betala den faktiska kostnaden för att genomföra anslutningen, inklusive material, schaktning, del i stamnät, blåsning av fiber och svetsning av fiber (svetsning behöver göras i alla skåp på vägen från din fastighet hela vägen till nodrummet), dock minst det som det kostade att ansluta sig från början (19100 kr) eventuellt uppräknat med konsumentprisindex eller liknande. För att ta reda på en hyfsat noggrann prislapp behöver vi göra en projektering, och dessförinnan behöver du förbinda dig att betala kostnaden för den. I det fall att du inte vill ansluta dig efter att projekteringen är gjort, måste du ändå betala projekteringskostnaden.

För att hålla kostnaden nere samlar vi intressenter tills vi har tiotalet, innan vi påbörjar projektering. Därför kanske det kan dröja över ett år från att du gör intresseanmälan innan du blir ansluten.

Formulär för intresseanmälan

  Hur vi behandlar dina personuppgifter

  Namn

  Fastighetsbeteckning

  E-post

  Telefon dag/kväll

  Gatuadress

  Postnummer

  Postort

  Kommunikationsoperatör: IP Only