Att säga upp sitt gruppavtal

Om du äger fastigheten och ska flytta finns en annan blankett för överlåtelse av medlemsskap och gruppavtal: Avtal för överlåtelse av andel i Ubbhult Fiber Ekonomisk Förening

Om du vill säga upp Tele2:s gruppavtal på grund av flytt bör du undersöka om det finns möjlighet att den som ska flytta in efter dig tar över gruppavtalet.

Om uppsägningen sker utan att gruppavtalet kan överlåtas på någon ny måste uppsägning till föreningen ske minst 3 månader i förväg på grund av avtalet mellan föreningen och Tele2. Skicka ett brev eller ett mail att du vill säga upp avtalet till föreningens adress enligt kontaktsidan.

Glöm inte att du också måste säga upp ditt abonnemang hos Tele2. Eventuell ny gruppavtalsmedlem måste teckna ett eget abonnemang hos Tele2.