Felsökning och felanmälan

Som lekman är det inte alltid så lätt att veta vad man ska göra eller vem man ska kontakta när fibertjänsterna inte fungerar. Därför har vi satt ihop dessa listor som förhoppningsvis guidar dig i en sådan situation. Känns det oklart vad du ska göra även efter att ha läst nedanstående är du förstås välkommen att fråga oss i styrelsen om hjälp!

För samtliga medlemmar:

 • Endast Power-lampan tänds efter att fibern är korrekt ansluten till mediaomvandlare och mer än 30 minuter gått: Maila support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net
 • Varken Power eller WAN tänds: Säkerställ att mediaomvandlaren är påslagen, testa ett annat eluttag, maila därefter support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net om det inte fungerar.
 • WAN var tänd, men är nu släckt: Maila support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net
 • Misstänkt brott på inomhusfiber/skadad kontakt: Maila support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net

För medlemmar med gruppavtal:

 • Har inte aktiverat gruppavtalet: Kontakta ComHem på 0775-171720
 • Har aktiverat gruppavtal men kommer ändå till portalen, rätt adress visas i portalen: Kontakta ComHem på 90 222 (De ska ta detta vidare till IP-Only utan vår inblandning)
 • Har aktiverat gruppavtal med kommer ändå till portalen, fel adress visas i portalen: Maila support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net
 • Har aktiverat gruppavtal, men tjänsterna fungerar inte tillfredsställande: Kontakta ComHem på 90 222
 • Har aktiverat gruppavtal, frågor kring installation av hårdvara: Kontakta ComHem på 90 222

För medlemmar utan gruppavtal:

 • Kommer till portalen, fel adress visas: Maila support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net
 • Kommer till portalen (rätt adress) trots att tjänster är beställda: Kontakta vald leverantör
 • Kommer ut på nätet men tjänsten/tjänsterna fungerar inte tillfredsställande: Kontakta vald leverantör

Förutsättning för felanmälan till support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net

 • Mediaomvandlare installerad enligt anvisning
 • Mediaomvandlare och dator är omstartade
 • Samtlig ansluten utrustning har varit strömsatt i minst 30 minuter
 • Dator/Com Hems router direkt kopplad till LAN1 med kabel (inaktivera WiFi helt på datorn som är ansluten)

Felanmälan ska innehålla:

 • Upplevd feltyp (”WAN är släckt”, ”Fel adress på portalen”, ”Död mediaomvandlare” etc)
 • Mediaomvandlarens MAC-adress (börjar på ”00:02:27” och återfinns på mediaomvandlarens undersida)
 • Medlemmens namn och adress, inkl. fastighetsbeteckning
 • När felet uppstod/upptäcktes
 • Kontaktuppgifter till medlemmen (mobilnummer eller dyl.)