Felanmälan

Felanmäl till din tjänsteleverantör

Om man upplever problem med sin fiberanslutning skall man i första hand anmäla detta till sin tjänsteleverantör (om ni har gruppavtalet är tjänsteleverantören Tele2). Denne tar om nödvändigt vidare felanmälan till vår nätleverantör. Om felet ligger i vårt nät får föreningen en notis om detta och vidtar åtgärder. Fel i nätet åtgärdas av föreningens servicepartner som är Transtema. Felavhjälpning påbörjas inom 24 timmar på vardagar.

Felanmäl vid uppenbart fel i din fastighet

Vid uppenbara fel på inomhusfibern eller utrustning tillhörande fiberanslutningen (t.ex. avbruten inomhusfiber och släckt power/lan-lampa på mediaomvandlaren) kan felanmälan göras direkt till föreningen via formuläret nedan. Notera att reparation av inomhusfiber eller annan del av kundens
anläggning kommer att faktureras kunden.