Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering för Ubbhult Fiber Ekonomiska Förening (UF)


Ubbhult Fiber Ekonomiska Förening är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter om dig själv, inklusive personnummer, som du lämnar till UF. UF hanterar dina personuppgifter som du lämnat, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

UFs behandling av personuppgifterna används till att kunna fullgöra UFs åtaganden gentemot dig av beställd fibertjänst och till att upprätthålla en god kund- och registervård. Personuppgifter som kommer att hanteras av UF: Namn, adress, personnummer, telefonnummer, mejl, fastighetsbeteckning och fibertjänster kopplade till din fastighetsbeteckning. Personnummer kommer endast registreras när fiberleveransavtal eller dylikt upprättas mellan dig och UF. Personuppgifterna du lämnar kommer inte att användas i kommersiellt syfte, säljas eller distribueras utanför Sverige.

Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, var sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Genom att delge dina personuppgifter till UF samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt ansöka om information över dina personuppgifter vi har registrerade. Om uppgifterna visar sig felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att dessa rättas eller raderas. Ansökan eller begäran om rättelse eller information om hur dina personuppgifter behandlas kan skickas till UFs styrelse. Personuppgiftsansvarig är Styrelsen för Ubbhult Fiber Ekonomiska Förening. Information om UFs styrelse finns på kontakt-sidan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *