Ny styrelse

styrelsemöteEfter dagens årsmöte har föreningen en ny styrelse, som ser ut som följer:

Ordförande:
Christian Jarhult, Flygsnäs
Ledamöter:
Lars Boström, Hägnen
Mattias Bengtsson, Flygsnäs
Kim Mayer, Grusvägen
Tomas Pendén, Sjödal
Emil Ranefjärd, Hultet
Suppleanter:
Ola Nihlén, Gäddhult
Sten Rylander, Rydebacke

För övrigt bestämde årsmötet om oförändrad nätavgift samt sänkt medlemsavgift till 40 kr/år. Efter mötet hölls en informationsstund där vi tog upp status i bidragsfrågan samt hur Fiberekonomis portal fungerar. Tomas guidade oss också in i den ekonomiska framtiden och förklarade varför vi sannolikt behöver höja nätavgiften nästa år.

Föreningsstämma 29 maj

I helgen gick kallelse ut till alla via epost. Söndagen 29/5 kl 15 håller vi 2016 års ordinarie föreningsstämma i Sätila bygdegård. Alla som betalt årets medlemsavgift är välkomna!

DE-teknik i konkurs

DE-teknikI veckan meddelades vi i styrelsen att vår serviceleverantör DE-teknik har försatts i konkurs. Vi arbetar med att lösa situationen och finna en ny samarbetspartner att skriva serviceavtal med.

Detta innebär att ni medlemmar som har problem med er fiber och där servicetekniker behövs, kan få vänta på hjälp! Vi hoppas vi snabbt finner en lösning — Har du koll på branschen? Tipsa och hjälp gärna styrelsen!

30/3: Hela nätet nere just nu

testbild21.20: Anslutningen till noden är uppe igen! Fibern ska funka för de flesta. De som bor väster om Kalvshult längs Lindomevägen får sannolikt vänta ännu ett tag innan det fungerar.

20.30: Svetsare är på plats och jobbar.

19.30: Tekniker har varit på plats och planerat lagningsatbetet. Material hämtas nu till platsen och arbetet med att åtminstone göra en temporär lagning påbörjas om ca 1h.

17.00: Under ett grävarbete utfört av IP-Only i Kalvshult idag grävdes vår matarfiber av. Vår nod har just nu inte kontakt med omvärlden, och därmed fungerar inga tjänster i nätet. Anslutningar längs lindomevägen väster om Kalvshult saknar också WAN. Även Hällingsjö, som matas genom vårt nät, är drabbat. IP-Only har tillkallat servicetekniker för att i första hand göra en provisorisk lagning för att få igång nätet.

Det är inte känt hur avgrävningen kunde ske, utan detta får utredas efter att felet är avhjälpt.

Snart dags för stämma

Föreningsstämma 2016Det är nu drygt fyra månader sedan vi tog vårt nät i drift och på de allra flesta håll har det fungerat mycket bra! Dessutom har vi får närmare 10 nya medlemsansökningar från fastigheter som är intresserade av att ansluta sig i efterhand. Vi hoppas kunna ansluta dem någon gång under året. Den som vill ansluta sig i efterhand betalar i insats minst 19100, eller Fortsätt läsa ”Snart dags för stämma”

Arbete på Backäckravägen

Ett större svetsarbete har utförts vid lägenheterna på Backäckravägen. Detta har resulterat i att viss omkonfigurering måste göras hos vår kommunikationsoperatör, vilket i sin tur kan leda till driftstörningar för de boende i lägenheterna. Allt beräknas fungera som vanligt igen under någon gång under morgondagen.

Våra skåp är nu leca-fyllda

Leca-fyllning Sjödal 2016
Johan Hieronymus, Stig Östanbäck och Anders Täck har monterat snökäpp och fyllt med leca i området Sjödal.
(foto: Jakob Bjerke)

De flesta av våra skåp har nu blivit fyllda med leca. 20-talet medlemmar engagerade sig efter det senaste utskicket. Vi kontrollerade sök-/varningsband och fyllde upp med leca i botten på skåpen. Lecan ska förhindra att gnagare finner en behaglig tillvaro bland de smaskiga fiberkablarna.

De skåp som står utsatt till fick också en käpp monterad, så snöröjare, dikesklippare och slåttermaskiner lättare ska kunna undvika att skada skåpen. Vi passade även på att försöka identifiera risker med skåpen, som kommer bli ett av underlagen till den riskanalys som vi som fiberförening är skyldiga att skicka in till Länsstyrelsen.

Vad vi ännu inte gjort när det gäller skåpen är att märka upp dem, men detta blir vid ett senare tillfälle. Problem påstöttes vid några av skåpen och dessa får vi besiktiga närmare senare.

Stort tack från oss i styrelsen till alla som var med!

Oplanerat driftavbrott

Edit 17:29: DE-teknik, som jobbat med felsökningen, meddelade just att felet är åtgärdat!

Idag vid 14-tiden blev vårt nät frånkopplat från omvärlden på grund av arbetet med att laga de ännu icke fungerande anslutningarna. Förmodligen handlade det om felaktig återkontaktering efter ett svetsarbete. Anslutningen har kommit och gått medan Bynets entreprenör felsökt och felsökning pågår ännu. Förhoppningsvis har vi snart ett stabilt nät.

Driftstopp måndag 9-12

 

På måndag förmiddag kommer DE Teknik att svetsa om ett skåp där inkommande signal sitter. Detta innebär avbrott på samtliga tjänster. Detta arbete kommer utföras under tiden 9 – 12 måndag 23/11.