Installation av mediaomvandlare

Här finner du en beskrivning på hur mediaomvandlaren installeras. Klicka för att göra bilden större. OBSERVERA ATT DU INTE SKA ANSLUTA DEN TILL ELNÄTET FÖRRÄN PROVLYSNING SKETT! Styrelsen kommer meddela alla medlemmar när det är OK att strömsätta sin mediaomvandlare.

Inkoppling omvandlare

Här finns en steg-för-steg-guide som vi fått låna från Lane-Ryr Fiber: Uppkoppling av mediakonverterare