Frågor & Svar Projektering

Vad gäller på egen tomt?

Så här står det i anslutningsavtalen:

Medlemmen ansvarar för grävning i egen trädgård samt installation i byggnaden enligt instruktioner från föreningen

I kapitalinsatsen ingår förläggning av ledning inom Medlems fastighet, dock endast i mark som inte är särskilt anlagd såsom trädgård, asfalterade ytor eller på annat sätt bearbetad eller motsvarande anlagd. För förläggning i sådan mark svarar Medlem genom eget arbete eller som köp av tjänst.

Detta betyder att om ni har grusväg eller åker fram till husknut, kan vi gräva helt fram om fastighetsägaren så vill.

Annars gäller:

  •  två rödmarkerade käppar som betyder hit men inte längre. En käpp vid husvägg så att grävarlaget vet hur många meter slang man skall lämna! Fastighetsägaren gräver själv ner resterande slang.
  • fastighetsägaren kan också få fiberslang av oss och gräva ner den i förväg. Börja då inne vid husvägg, låt 1.5 meter slang sticka upp på väggen och sätt två käppar där slangen slutar. Då skarvar grävarlaget ihop slangarna, så att det blir riktigt. Glöm inte att det även skall grävas ner grönt skyddsband med söktråd i!Detta för att vi skall veta var slangen är om det t.ex. krävs utsättning för någon annan framtida grävning.
  • ett ännu bättre alternativ är att gräva ner en större slang, t.ex PEM 32 (vattenslang) eller gul/orange/grön korrigerad 50-slang (så kallad elslang). När vi kommer med grävarna trycker vi in fiberslangen i detta rör och vi slipper skarvar. Även här skall varningsbandet med!

Bra tips till alla fastighetsägare är att göra en ritning på egen tomt var slangen ligger!

Bra tips nummer två är att när maskinerna närmar sig; skriv ner dina önskemål på en lapp, gör en skiss och lägg detta i en plastpåse som du fäster på en av käpparna så blir det förhoppningsvis inga missförstånd när vi gräver!

Vad gäller vid käppning?

  • RÖD-markerade – Föreslagen schaktriktning
  • BLÅ-markerade – Enskilda hinder såsom vägtrummor, vattenledning, avlopp, jordvärme m.m.
  • TVÅ RÖD-markerad käppar – Hit, men inte längre. Så långt gräver vi in på tomt, sedan tar fastighetsägaren över och gräver (oftast för hand) resten själv. Markera med en käpp vid husvägg där slangen skall gå upp, så att vi vet hur många meter slang vi skall lämna.
  • TRE röda prickar på käpp – Föreslagen placering av kopplingsskåp
  • TELEFON – Samordnare är ansvarig för utsättning. Antingen med Skanovas brädstumpar med orange topp eller våra käppar med två orange markeringar
  • EL – Från Vattenfall och Fortum är samordnare också ansvarig för. Gulmarkerade käppar alt. våra käppar med två gula markeringar.

Käppar finns att hämta på vårat ”centrallager” som är längst ner i hörnet på Interiörhusets stora asfaltsplan. Blå och röd märkfärg finns hos samordnare.

När skall det käppas?
Senast när samordnare säger till. ByNet har rekommenderat att inte göra det i ett allt för tidigt stadium då det är risk för  att en del försvinner. Å andra sidan innebär en tidig käppning att folk börjar diskutera fiber, vilket i bästa fall både leder fram till bästa schaktvägen och kanske även ytterligare en och annan ny medlem.

När grävlaget närmar sig är det viktigt att samordnare får information om de fastighetsägare som inte är flexibla när det gäller schaktväg. Det blir nämligen inte alltid som man tänkt sig från första början av diverse olika skäl!

När vi närmar oss trädgårdar är det också bra att fastighetsägare skriver en lapp med information om önskemål och eventuella hinder. Lägg lappen i en ihopknyten plastpåse som hängs upp på en käpp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *