Vad gäller på egen tomt?

Så här står det i anslutningsavtalen:

Medlemmen ansvarar för grävning i egen trädgård samt installation i byggnaden enligt instruktioner från föreningen

I kapitalinsatsen ingår förläggning av ledning inom Medlems fastighet, dock endast i mark som inte är särskilt anlagd såsom trädgård, asfalterade ytor eller på annat sätt bearbetad eller motsvarande anlagd. För förläggning i sådan mark svarar Medlem genom eget arbete eller som köp av tjänst.

Detta betyder att om ni har grusväg eller åker fram till husknut, kan vi gräva helt fram om fastighetsägaren så vill.

Hur och vem som gräver vilka sträckor avgörs i samförstånd mellan fastighetsägaren och föreningen (oftast via dialog med koordinator).

Viktigt att vara medveten om är att vi är en medlemsförening där medlemmar efter förmåga förväntas hjälpa till.

När det gäller utsättning av befintliga ledningar, så att dessa ej grävs av, ansvarar föreningen för utsättning av inkommande el, tele och fiber. Fastighetsägaren är ansvarig för att sätta ut privat ledningsdragning på sin fastighet!

Bra tips till alla fastighetsägare är att göra en ritning på egen tomt var den nynedgrävda fiberslangen ligger, då det sannolikt inte är sista gången det grävs!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *