Att överlåta sin anslutning till ny ägare

Om du som är medlem i föreningen till exempel säljer din anslutna fastighet, vill du sannolikt överlåta ditt medlemskap och din andel i föreningen till en ny ägare. Då behöver du och den nya ägaren skriva ett överlåtelseavtal och skicka in det till föreningen (upprätta också exemplar att behålla själva). Detta är enkelt gjort genom att ladda ner och skriva ut följande dokument:

Avtal för överlåtelse av andel i Ubbhult Fiber Ekonomisk Förening

Skicka sedan in det med post till föreningens adress enligt kontaktsidan.

Glöm inte, att om den nya ägaren inte vill ta över gruppavtalet, åligger det den förra ägaren att säga upp detsamma, om denne är gruppavtalsansluten.