Välkommen till Ubbhult fiber

Ubbhult fiber är en ekonomisk förening med cirka 400 medlemmar. Tillsammans har vi byggt ett fibernät i Ubbhult, som huvudsakligen ligger i Marks kommuns nordvästra hörn, men som också spiller över i Kungsbacka, Härryda och Mölndal. Vårt nät är öppet och det går att beställa tjänster som bredband, TV och telefoni från de flesta leverantörer om man är ansluten till vårt nät. Vår kommunikationsoperatör är IP-Only.

Välkommen till Ubbhult fiber!