Årsstämma imorgon kl 16 i klubbhuset

Som alla hört har det pandemiska läget förändrats till det sämre. Vi i styrelsen har dock beslutat att hålla stämman som planerat. Vi har redan skjutit på stämman många månader och vi tror att vi kan hålla mötet på ett säkert sätt, genom att vara extra noga med avstånd och antal i möteslokalen. För den som är orolig för egen del och inte vill närvara vill vi poängtera varje medlems stadgeenliga rätt att ta del av protokollet och vidta åtgärder om det skulle kännas nödvändigt. Stadgarna finner du här på hemsidan. Kallelse är utskickad till alla medlemmar.

Årsmöte på gång

Våren är här, fåglarna kvittrar och vildsvinen grymtar i skogsbrynet. Styrelsen har beslutat att hålla den ordinarie medlemsstämman onsdagen 22 maj kl 19 i bygdegården. Formell kallelse kommer ett par veckor i förväg, men vi braskar alltså redan nu så alla kan boka detta datum.

Fortsätt läsa ”Årsmöte på gång”

Valberedning inför kommande stämma

Ubbhult fiber ekonomisk förening heter vår fiberförening. Det betyder att vi är ägda av oss medlemmar och drivs på ideell basis. Vi får betala en peng då och då till föreningen, men det krävs också att vi hjälper till ideellt ibland för att detta projekt ska fungera.

Någon gång i maj blir det årsmöte då vi bland annat väljer styrelse för kommande verksamhetsåret. Fortsätt läsa ”Valberedning inför kommande stämma”

Snart dags för stämma

Föreningsstämma 2016Det är nu drygt fyra månader sedan vi tog vårt nät i drift och på de allra flesta håll har det fungerat mycket bra! Dessutom har vi får närmare 10 nya medlemsansökningar från fastigheter som är intresserade av att ansluta sig i efterhand. Vi hoppas kunna ansluta dem någon gång under året. Den som vill ansluta sig i efterhand betalar i insats minst 19100, eller Fortsätt läsa ”Snart dags för stämma”

Status, ekonomi och ytterligare insats

Kära föreningsmedlemmar!

Ubbhult fiber har nu efter drygt tre år som förening snart färdigställt sitt nät; De sista spadtagen för att gräva ner slang togs för några veckor sedan och nu pågår arbetet med att ”blåsa” fiber i alla slangar och svetsa ihop dem. När det är klart om några veckor har varje medlem (minst) ett sammanhängande fiberpar från sin fastighet ända till nodrummet i Bygdegården (med ett par undantag tyvärr, där försenade åtgärder från Vattenfall senarelagt anslutning för ett par medlemmar). Vi i den nya styrelsen, som är drygt fyra veckor gammal, jobbar hårt för att nätet ska komma i drift så snart som möjligt.
Fortsätt läsa ”Status, ekonomi och ytterligare insats”

Styrelsen möts för genomgång av medlemsansökningar

18:00 måndag 20/8 hålls styrelsemöte hemma hos Mike (vid Stjernboden) för genomgång av inkomna medlemsansökningar. Tanken är att samtliga inkomna ansökningar ska resultera i personliga utskick till den emailadress som angetts i respektive ansökning. Genomgången ska säkerställa att respektive ansökande fastighet geografiskt ligger ”inom Ubbhult med omnejd”. För denna kontroll har kartor och fastighetsinformation införskaffats, delvis med hjälp från ByNet – vår samarbetspartner för projekteringen av hela projektet.

En anledning till personliga utskick är att inte riskera att bryta mot PUL och också att minimera risken att felaktigt skicka acceptans på ansökan som eventuellt inte uppfyller kriterierna för accepterande av medlemskap.

Målsättningen är att vi under vecka 34 ska skicka ut meddelande till samtliga ansökande.