Status, ekonomi och ytterligare insats

Kära föreningsmedlemmar!

Ubbhult fiber har nu efter drygt tre år som förening snart färdigställt sitt nät; De sista spadtagen för att gräva ner slang togs för några veckor sedan och nu pågår arbetet med att ”blåsa” fiber i alla slangar och svetsa ihop dem. När det är klart om några veckor har varje medlem (minst) ett sammanhängande fiberpar från sin fastighet ända till nodrummet i Bygdegården (med ett par undantag tyvärr, där försenade åtgärder från Vattenfall senarelagt anslutning för ett par medlemmar). Vi i den nya styrelsen, som är drygt fyra veckor gammal, jobbar hårt för att nätet ska komma i drift så snart som möjligt.

Vad är då kvar att göra innan vi kan använda vårt nät? Jo, dels behöver nätet få en anslutning mot omvärlden, vilket vår kommunikationsoperatör IP Only ser till, dels behöver ni medlemmar både installera en mediaomvandlare och välja en tjänsteleverantör. Mer om detta längre ner.

Det kommer bli en insats till — men hur stor?

Den viktigaste frågan för föreningen just nu är ekonomin. Som ni säkert vet från möten och tidigare utskick, är den beräknade kostnaden för en anslutning ca 18000 kr. Vi ser nu att det kommer bli lite mer än så, och en sista insats på mellan 1000 och 2000 kr kommer behövas från var och en av er. I denna beräkningen ingår att vi får de bidrag som vi har sökt från Länsstyrelsen och PTS, så i fallet att vi inte blir beviljade de sista bidragen kommer det bli ytterligare en insats. Sannolikheten för att vi får bidrag i den utsträckning som vi ansökt om är mycket stor, men då det blivit förseningar i bidragsprocessen har vi hamnat i en situation då vi måste ligga ute med stora delar av bidragspengarna under hösten. Vi i styrelsen jobbar just nu hårt för att hitta en smidig lösning på detta. Primärt försöker vi lösa det genom vår bank, med kommunen som borgenär. Men om vi inte kan få till en sådan lösning senast i början av augusti måste vi istället höja den sista insatsen till 6000 kr. Om/när vi sedan får de sista bidragen beviljade och utbetalade kommer större delen av denna sista insats att gå tillbaka till er medlemmar. Avi om den sista insatsen kommer, oavsett storlek, skickas ut i augusti.

Lite bakgrund till ekonomin

Vi har sökt bidrag i två etapper. Första etappen (ca hälften av utbyggnaden) är bifallen och håller på att betalas ut till oss. Den andra etappen är sökt, men beslut är försenat ett halvår och väntas först under hösten. Detta drabbar alla fiberföreningar som sökt bidrag i årets program, och beror på att en förutsättning för att beslut ska kunna tas, är att Sveriges landsbygdsprogram godkänns av EU-kommissionen — en process som dragit ut på tiden. Nuvarande prognos är att beslut tas någon gång oktober-november och utbetalning kommer förstås ske först efter det. Kommunen har gått ut med att de kan gå in som borgenär för fiberföreningar som fått bidrag beviljade men ännu inte utbetalade, om de behöver låna för sina utgifter under tiden. Hade det bara varit utbetalningarna som varit försenade hade det inte varit något problem att låna pengar, men eftersom vi inte har något beslut om de sista bidragen, måste vi gå en omständigare beslutsgång i kommunen för att få dem som borgenär. Om ärendet måste upp i fullmäktige kommer behandlingen ta för lång tid och vi måste hitta en annan lösning. Den enda lösningen vi vet att vi kan använda, är att låna från er medlemmar — det finns ett stämmobeslut på att styrelsen få ta ut insatser upp till 25000 kr per medlem, så det är ett alternativ om inte kommunen tar ett borgensåtagande. En annan möjlighet är att kreditstarka föreningsmedlemmar går in som borgenärer åt föreningen. Denna lösning ger tyvärr dyrare lån, då banker inte ser privatpersoner som lika säkra borgenärer som en kommun, men om du är en medlem som kan tänka dig att borga för fiberföreningen är du välkommen att höra av dig till styrelsen!

Tjänsteleverantör, kommunikationsoperatör, fiberförening, … Alla dessa begrepp

Vi som varit inne ”i loopen” ett tag blir snabbt vana vid begreppen, men som vanlig datakonsument är det inte självklart vad som är vad, och varför alla roller finns. Det enda du behöver ha koll på är tjänsteleverantören, men här kommer en liten förklaring på de olika rollerna: Fiberföreningen äger det fysiska nätet — all nedgrävd slang, kopplingsskåpen och fibertrådarna. Om en slang blir avgrävd eller om något skåp behöver underhåll är det föreningen som får ombesörja det. Kommunikationsoperatören (KO) är den som äger den optiska utrustningen — utrustningen i nodrummet i Bygdegården och mediaomvandlarna som kommer sitta hos alla medlemmar (kommer delas ut till alla i sommar). Vår KO är IP-Only, och det är också de som ser till att ansluta vårt nät till omvärlden. Tjänsteleverantören (TL) är den aktör som ser till att trafiken i nätet faktiskt blir användbar, dvs levererar tjänster som bredband, TV och telefoni över det optiska nätet. Det är du som medlem som själv tecknar avtal med den TL som passar dig, men vi i styrelsen upphandlar ett gruppavtal med en TL, vilket syftar till att få fram en bra ”mängdrabatt” på ett utbud som vi tror passar de flesta. Man kan jämföra TL med operatör i mobilnätet, och exempel på TL är Bredbandsbolaget, Tele2, Comhem och Viasat. Du kan söka bland olika TL och utbud på Härryda stadsnäts hemsida (De har samma KO som vi). Priserna som står där kommer gälla, men som sagt kommer vi också presentera ett gruppavtal som  man kan ansluta sig till om man vill, och som förhoppningsvis kommer ha en attraktiv prislapp.

När kommer det igång?

Vi har haft som mål att nätet ska vara i drift första juli i år. Det kommer bli svårt att hinna, och vi vet ännu inget exakt datum för när vi kommer vara igång. Förutom att ett gruppavtal med tjänsteleverantör ännu inte är klart, saknar ni också de mediaomvandlare, som ska installeras i varje ansluten fastighet. Vi hoppas kunna dela ut dessa i juni månad. Vårt nät är inte heller anslutet till omvärlden ännu, och vi jobbar på att få fram en detaljerad driftsättningsplan tillsammans med vår kommunikationsoperatör IP-Only.

Alltså finns det inte något bra svar på frågan i rubriken, utan vår bästa gissning är att vi ska vara igång någon gång under augusti. Mer information kommer så snart vi vet!

Kontakta oss i styrelsen

Har du tankar, frågor eller förslag, ta gärna kontakt med oss i styrelsen. Du finner kontaktinformation här på hemsidan!

hiq-ChristianXJarhult-1-ed
Christian Jarhult

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *