Gruppavtal, markavtal och en god jul!

Detta skickades ut via mejl strax innan jul.

Förlängt gruppavtal med comhem

Tre år har nu gått sedan vi tecknade gruppavtal med Comhem. Avtalet är skrivet så att det förlängs per automatik ett år i taget om ingen uppsägning sker, varför vi har ytterligare ett år med samma gruppavtal att se fram emot. Efter samtal med Comhem har vi beslutat teckna en ny treårsperiod med start till hösten, där priset kvarstår på samma nivå, men bredbandet uppgraderas till 250/100 Mbps (från dagens 100/10). För dig som utnyttjar föreningens gruppavtal är det bara att avropa det uppgraderade bredbandet (detaljer kommer till våren/sommaren) och annars fortsätta som vanligt, med skillnaden att du inte längre är bunden att stanna i avtalet hela avtalsperioden. Dock behöver föreningen din eventuella uppsägning senast tre månader i förväg! Står du idag utanför gruppavtalet men vill hoppa på går det också bra. Ärenden angående gruppavtalet skickas till abonnemang(ersätt med snabel-a)ubbhult.net!

Föreningen får kostnader för markavtal

Efter att i flera år försökt komma i mål med markavtalen med hjälp av frivilligkrafter i föreningen, tvingas vi i styrelsen konstatera att progressen är för långsam och vi ser ingen annan råd än att köpa in tjänsten att färdigställa arbetet. Föreningen har ledning på ca 250 markägares mark och fortfarande behöver lejonparten av avtalen med dessa markägare uppdateras för att kunna registreras hos Lantmäteriet på ett korrekt sätt. Vi för just nu diskussioner med företag som kan utföra arbetet. Detta innebär troligen en relativt stor kostnad för föreningen, främst i område Kråkered där störts andel av avtalen behöver uppdateras, och en höjning av nätavgiften kan bli aktuell. Detta får vi återkomma till inför årsmötet i maj.

Nya anslutningar

Efter utdragna krystvärkar har vi under det gångna året till slut färdigställt 13 nya anslutningar i den utbyggnadsetapp som varit pågående under mycket lång tid. Vi har lärt oss många bittra läxor under processens gång och tror att framtida utbyggnader kommer gå betydligt smidigare. Stort tack till de nytillkomna för ert tålamod!

Områdesansvariga: föreningens hjälpmotorer

I vart och ett av vårt upptagningsområdes 12 områden har vi en eller flera områdesansvariga. Dessa fungerar som en sammanhållande kraft och är styrelsens tentakler ute i bygden. De underlättar kontakt mellan medlemmar och/eller markägare och hjälper till att organisera medlemsaktioner om det skulle behövas (tex skåpunderhåll). Vi har behov av ytterligare några områdesansvariga i två av våra områden:

  • Kråkered: 1-2 personer
  • Gäddhult: 1 person

Att vara områdesansvarig tar inte mycket tid och energi, men funktionen är väsentlig för att föreningen ska fungera. Kan du hjälpa föreningen med en liten del av din tid? Hör av dig till styrelsen(ersätt med snabel-a)ubbhult.net!

Vi önskar alla medlemmar en uppkopplad jul med lagom många julklappar!
Styrelsen

2 svar på ”Gruppavtal, markavtal och en god jul!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *