Vårutskick

Foto: Randy Hausken

Ett utskick har gått ut via mejl. Innehållet är följande:

HÖJD NÄTAVGIFT
På senaste årsmötet beslutades om en ny nivå på nätavgiften, nämligen 70 kr, men denna har inte blivit verkställd ännu. Den kommer att börja gälla från och med tredje kvartalet i år.

ÅRSMÖTE 2018
Årets medlemsstämma kommer att hållas pingstdagen 20 maj på eftermiddagen. Kallelse kommer separat senare. Tänk på att eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet!

REPRESENTANTER FÖR KRÅKERED BEHÖVS!
En del av vår verksamhet bygger på att vi har vad vi kallar för ”områdesansvariga”, dvs medlemmar som är kontaktpersoner inom våra 12 delområden, och hjälper styrelsen att koordinera vissa mindre arbetsuppgifter som behöver göras. Ett exempel på detta är underhåll av våra skåp som står i skog och mark, som behöver tittas till någon gång per år. Alltså ingen stor uppgift, men ack så viktig.

Just nu har vi dock ett större arbete pågående, som handlar om att får ordning på, och registrera, alla markavtal vi har med markägare över vilken vår fiber är dragen, och i detta arbete tar vi hjälp av områdesansvariga för att dela upp och effektivisera arbetet. Här behövs mer hjälp i område Kråkered, där vi just nu bara täcker in Furåsen. Du som känner att du ännu inte bidragit med de tre arbetsdagarna som det åligger varje medlem att göra som insats, du kanske kan hjälpa till här, om inte annat för en begränsad tid? Kontakta styrelsen(ersätt med snabel-a)ubbhult.net! Det vore tråkigt behöva hyra in personal för detta och därmed göra nätavgiften högre.

MARKAVTAL
Som sagt genomför vi nu registrering av markavtal. Vi har uppdagat att vi saknar pappersversionen av vissa markavtal (vi har bara en digital version). Finns det markavtal hemma hos dig? Kontakta styrelsen(ersätt med snabel-a)ubbhult.net!

UTBYGGNAD
Den utbyggnadsetapp vi påbörjade för över ett och ett halvt år sedan har på grund av ett antal olyckliga omständigheter försenats. Nu är vi trots allt i det skede att anslutningsavtal ska skrivas och vi försöker hitta grävare som kan göra de schakt som behövs. Har du kontakter i branschen? Kontakta styrelsen och tipsa! Vissa av de nya anslutningarna är redan klara med grävning och här återstår bara att blåsa i fiber och svetsa ihop ledningen till nodrummet. Dessa hoppas vi snart vara klara med.

BREVPROBLEM
Det har visat sig ibland vara problem med postgången för våra brevfakturor enligt rapporter vi fått från medlemmar. Vi vill uppmana alla som har möjlighet att istället byta till autogiro eller e-faktura! Du gör det på https://online.fiberekonomi.se (här kan du också kontrollera och justera din adress och mejladress så att de är korrekta) och sedan genom registrering för autogiro eller e-faktura på din internetbank.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *