Anmodan om inbetalning av medlemsavgifter på gång!

De som skickat in medlemsansökan kommer inom kort att få ett email med anmodan att betala de 100 kronor som medlemskapet kostar.

Detaljer om hur betalningen ska göras kommer att meddelas i det email vi just nu håller på att komponera och styrelsen jobbar också stenhårt för att pricka in de ansökningar vi fått på kartor över Ubbhult med omnejd, som ByNet vill ha som underlag till sitt projekteringsarbete.

Nu kan du ansöka om medlemskap här!

Nu – äntligen – har jag fått tummen ur och lagt upp ett nytt formulär högst upp till höger på sidan.

Där kan du direkt uppge dina uppgifter, för ansökan om medlemskap. När du fyllt i alla uppgifter och skickat iväg dom får du ett mail strax därefter till den angivna emailadressen. I mailet får du lite ytterligare information och kommer inom kort att kontaktas från Ubbhult Fiber för besked om antagande som medlem eller begäran om komplettering av inskickade uppgifter.

Första konstituerande mötet klart!

Igår kväll samlades vi i Hägnens båthus, för vårt första konstituerande föreningsmöte. Vi satt från 19:00 till 22:30 cirka.

Ett stort tack till alla de som kom!

Fler än väntat hade hörsammat kallelsen som gjordes via e-post till en löst formerad mailinglista – 13 personer tecknade ned sina detaljer på vår lista. Vi hade också besök från Fritsla.net i egenskap av Gullik Webjörn – en alltid välkommen och kunnig gäst!

Vidare…

Protokollet från mötet är ute på justering och kommer att hamna i en egen kategori på denna sida under menyn ”Ubbhult Fiber Ek. Förening” då det är klart.

Stadgarna i föreningen var vår största punkt för kvällen och redigerades i enlighet med de synpunkter och åsikter som kom fram under diskussionen. En remiss av stadgarna kommer att göras så snart protokollet är justerat, vilket slutligen kommer att ge oss överenskomna stadgar, en bilagd karta med Ubbhults definierade perimeter och en bilagd kopia av ”Lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667”

Ytterligare valdes en interimsstyrelse, för tiden fram till nästa konstituerande möte, vilka kommer att presenteras på denna sida efter justering av protokollet. En kontaktsida, med detaljer om styrelsen, kommer alltid att finnas på dessa sidor, vilken ska uppdateras som del av justeringen av skrivna protokoll.

Stay tuned!

Håll dig uppdaterad om vad som sker på denna sida genom att besöka ofta!

Därför startar vi en ekonomisk förening

Att starta en ekonomisk förening har som syfte att skapa EN part med tydliga mål istället för dagens situation, där vi endast är ett antal privatpersoner, med – kanske – lite olika mål.

När den ekonomiska föreningen etablerats, gör föreningen ett antal utfästelser och ställningstaganden som endast ska finnas i EN version. De utfästelser och ställningstaganden som ska gälla, etableras utifrån föreningens årsmöten och/eller extra möten. Föreningens mål blir alltså tydligare, med mindre utrymme till individuella vinklingar.

Styrelsens uppdrag blir ett tydligt åtagande mot föreningens medlemmar, där styrelsen SKA tillvarata ALLA medlemmars intresse.

Det gäller alltså att konstituera en ekonomisk förening och stadgar som tydligt ska ange riktningen för föreningen, som ska kunna förvaltas av varje medlem i, först och främst, föreningens styrelse. För en god förståelse av föreningsstadgarnas innebörd krävs en god kommunikation mellan styrelsemedlemmarna och deras eventuella delegerade, så att föreningen i möjligaste mån hela tiden kan redogöra för EN bild av våra mål och uppnådd progress.

Ekvationen är ganska enkel: Utan att ha en enad bild av våra mål, kan vi inte säga hur långt vi kommit i arbetet. Vi vet inte vad som ska göras och därför vet vi inte heller hur långt vi kommit.