Nytt gruppavtal/ny KO

I korthet

  • Nytt bättre gruppavtal, samma tjänsteleverantör (Tele2)
  • Sänkt nätavgift nästa höst
  • Tjänster i ”Öppen fiber” migreras till ny kommunikationsoperatör (ITUX)
  • Omläggning planeras till 2024-04-01

Vad behöver jag göra?

Du som har gruppavtal

  • Godkänna det nya avtalet via startsidan på Fiberekonomis portal. Senast 19/12. Du kommer att få ett mejl när avtalet är tillgängligt för godkännande.
  • Under mars månad avropa det nya avtalet genom att kontakta Tele2 för att få den nya utrustningen utskickad (påminnelse och mer information kommer när det närmar sig).
  • I samband med omläggningen installera ev ny router och TV-hub och koppla ur den gamla utrustningen.

Du som har öppen fiber

  • Om du har fast IP-adress hos din tjänsteleverantör, meddela oss. Den kommer att behöva bytas i samband med omläggningen.
  • Vill du gå över till gruppavtalet i samband med omläggningen, meddela oss senast 19/12. Kom ihåg att först kolla ev bindningstid hos er nuvarande tjänsteleverantör. Säg sedan upp nuvarande tjänst. (Det går även bra att byta till gruppavtalet vid senare tillfälle).
  • Mer om ITUX hittar du på https://oppnabredbandsnat.itux.se/

Styrelsen i Ubbhult Fiber har i år gjort en ny upphandling av kommunikationsoperatör (KO) och tjänsteleverantör (TL) för gruppavtal, då våra tidigare avtal löper ut. Efter utvärdering har vi beslutat ansluta oss till det ramavtal som Västfiber (en sammanslutning av fiberföreningar i västsverige) tecknat med ITUX/Tele2.

Det innebär i korthet att vi lämnar Global Connect (tidigare namn IP Only) som KO och går över till ITUX som är ett Tele2-ägt bolag. Gruppavtalet förnyas med Tele2 (tidigare ComHem) utifrån de förutsättningar som gäller idag.

Det nya avtalet är betydligt förmånligare för föreningen och styrelsen räknar med att kunna sänka nätavgifterna i slutet av nästa år när det nya avtalet får full effekt.

Nu förbereder vi omläggningen som planeras ske den 1 april 2024. Viktigt är att vi kan nå medlemmarna via de kontaktuppgifter som vi har i Fiberekonomis register, så se över att uppgifterna är aktuella, speciellt mejladress och telefonnummer. Detta görs genom att logga in till Fiberekonomis portal: portal.fiberekonomi.se

Våra mediaomvandlare kommer att fungera ihop med den nya utrustning vi får i noderna, så dom kommer att tas över av Tele2. Det innebär att ”burken” som vi har hemma mellan fibern och hemmanätverket inte behöver bytas.

Majoriteten av medlemmarna har idag gruppavtal, dvs ett fast avtal med Tele2 som ni har varit bundna till under avtalsperioden. Det nya gruppavtalet har internet upp till 1000/1000 Mbit/s, och innehåller IP-telefoni som förut. I avtalet ingår en router och en TV-Hub, vilket innebär att de Tivo-boxar som de flesta har kommer att behöva bytas ut liksom de routrar som inte redan är uppgraderade till aktuell modell.

TV-hub innehåller många funktioner som beskrivs på https://www.tele2.se/tv/utrustning/tv-hub. Inspelningsfunktionen blir dock ett individuellt tillval i det nya avtalet, fn 29 kr/månad.

Vill ni koppla upp fler TV i huset rekommenderar vi Cromecast/Android-TV/Apple-Tv där ni laddar in Tele2-play appen i suftplatta/mobiltelefon och streamar de program ni vill se.

Vad gäller TV-utbudet är det i nya avtalet idag 22 baskanaler plus 8 valbara kanaler från ett utbud om 40 kanaler. De valbara kanalerna kan bytas individuellt en gång per månad. Aktuell info om TV Silver Flex finns på https://www.tele2.se/tv/tv-silver-flex.

Ni som inte vill ha gruppavtalet kan välja att behålla/gå över till öppen fiber, men tänk på att det på årsbasis blir avsevärt dyrare än gruppavtalet. Har du öppen fiber idag är du förstås välkommen att teckna det nya gruppavtalet. Mer om ITUX öppen fiber hittar du på https://oppnabredbandsnat.itux.se/.

När vi närmar oss överläggningsdatum, kommer ni själva att behöva avropa (beställa) det nya avtalet och därmed få den nya utrustningen skickad till er. Mer information om detta kommer när det närmar sig.

För er som har och ska fortsätta med öppen fiber kommer era befintliga tjänster att flyttas till ITUX på överläggningsdagen.

Omläggningen går till så att utrustning från ny KO installeras parallellt med den från nuvarande KO i noderna. På överläggningsdagens morgon flyttas tjänsterna till ny KO. Den dagen kommer nätet initialt att ligga nere. Under dagen kopplas alla förbindelserna successivt över till ny KOs utrustning. Efterhand som kablar kommer på plats i noden tänds nätet gradvis upp igen. Ni som har avropat gruppavtalet kopplar in er nya router och kontrollerar att det finns internet signal till er adress. Därefter kopplar ni in TV-Hub till TV och router och allt borde fungera.

Föreningen kommer att ordna möjlighet att få hjälp med installation av tv och router för er som så önskar, till självkostnad.

Vi uppmanar alla att läsa den information som kommer ut, se till att kunduppgifter e-post och telefon är rätt. Vi kan komma att använda både e-post och SMS för information. För att övergången ska gå bra krävs att alla tar del av den information som ges och agerar där det behövs så ni inte blir utan anslutning när omläggningen sker. Vi kommer att sammanställa frågor/svar kring detta på hemsidan och också ge möjlighet att ställa frågor den vägen. Längre fram kommer också telefonnummer för felanmälning och support kring omläggningen att publiceras.