Tid för omläggningen till Tele2/Itux

Omläggningen till Tele2/ITUX är nu planerad till 2-3 april. Det innebär att tjänsterna i nätet börjar flyttas på morgonen den 2 april och att våra drygt 500 anslutningar då successivt kopplas över till det nya nätet. Det innebär tyvärr ett kortare avbrott i samband med omkopplingen. På eftermiddagen den 3 april ska dock alla anslutningar vara igång på det nya nätet.

För er som har det nya gruppavtalet

Ni kan nu ringa och avropa det och beställa utrustning, klicka här för mer information i Tele2’s välkomstbrev. Notera att det är ett särskilt telefonnummer att ringa. Uppge att det gäller gruppavtal Ubbhult Fiber, samt din adress och ev lägenhetsnummer.

Beställ följande (som ingår i gruppavtalet):

  • Bredband 1000 med ny router (om det behövs)
  • TV Silver Flex med TV-hub (man kan få TV-hub mini i stället, men den har inte samma funktioner)
  • Inspelningsfunktion kan väljas till för TV-hub för 29 kr/månad
  • Telefoni bas (om du vill)

När du fått utrustningen kan du byta den före eller efter omläggningen (om du har det tidigare gruppavtalet).

Vad gäller de åtta valbara TV-kanalerna så lägger man lämpligast till dom via ”mitt-Tele2” efter att det nya avtalet trätt i kraft, dvs efter 2 april. Nya kanaler börjar fungera med en gång, medan om man byter ut en kanal byts den vid kommande månadsskifte.

Fraktsedlar för retur av utbytt utrustning kommer att skickas ut från Tele2 ett par veckor efter att man fått den nya utrustningen.

Mejl från Tele2 om Tivo-box

För er som har gruppavtalet:

Om du fått ett generellt mejl från Tele2 om utbyte av Tivo-boxen som ingår i vårt gruppavtal så bortse från det!

Vi kommer inom kort att skicka ut ett välkomstbrev från Tele2 som är anpassat till vårt nya gruppavtal och som kommer att innehålla mer specifik information som gäller oss. Vårt syfte är att både TV-hub och ny router där det behövs ska kunna skickas samtidigt för att underlätta för både oss och Tele2 vad gäller utskick och returer.

Avvakta alltså med utbytet tills mer info kommer från oss.