Anmodan om inbetalning av medlemsavgifter på gång!

De som skickat in medlemsansökan kommer inom kort att få ett email med anmodan att betala de 100 kronor som medlemskapet kostar.

Detaljer om hur betalningen ska göras kommer att meddelas i det email vi just nu håller på att komponera och styrelsen jobbar också stenhårt för att pricka in de ansökningar vi fått på kartor över Ubbhult med omnejd, som ByNet vill ha som underlag till sitt projekteringsarbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.