Borås Tidning – 4 frågor…

Joel Engblom på Borås Tidnings Mark-redaktion kontaktade mig i tisdags 5/7 och ville ha svar på ”4 frågor” – en ordinarie spalt i BT där de ställer 4 frågor till aktuella personer i kommunen.

Så – under min bilfärd längs med Moselfloden mellan Cochem och Bernkastel Kues svarade jag så gott och uttömmande jag kunde, under rådande omständigheter (lite ”spännande” att köra, prata i mobilen och följa GPS’ens direktiv samtidigt).

Resultatet ser ni här till höger.
(Klicka på bilden för att förstora)

Svenljunga på G, nu kommer Tranemo…

När kommer Marks kommun upp på banan? Ska vi fortsätta som passiva åskådare till grannkommunernas fortgående progress i frågan eller ska vi börja göra något?

Frågan aktualiseras ytterligare ett steg i och med Tranemos initiativ som innebär att de medel som öronmärkts till utbyggnad av fiber i VGR sannolikt minskar snart, som en följd av utfallet från förstudien som betalats av medel från Leader Sjuhärad. Naturligt är alltså att Tranemo kommun kommer att lägga in en ansökan om medel från den öronmärkta fiberpotten hos VGR.

Se hela artikeln från Borås Tidning här:

 

 

 

 

 

(Klicka på bilden för att förstora)

Kontaktade Byalag i Mark

Idag har jag, i ”Mark 2011/2012 fritidsguide” funnit en förteckning över de byalag som är kända i Marks kommun (kända av broschyrens producent, KommunMedia). Samtliga byalag har nu kontaktats, via de kontaktdetaljer som går att finna på deras hemsidor, med en förfrågan i form av en intresseanmälan.

De kontaktade byalagen är:

Aktiva Örbybor Berghems Byalag Byalag Rydals Framtid Fotskäls Byalag
Fritsla Byalag Gullbergs Byalag Hajoms Byalag Horredsortens Byalag
Hyssnas Byalag Kinna BTK Skephults Byalag Sätila Sockens Byalag
Torestorps Byalag Tostareds Byalag Älekulla Byalag Öxabäcks Bygdelag

Nu återstår att se om dessa byalags intresseanmälningar kommer tillbaks till oss. Fortsättning följer…

Markbladet 2011-06-29

Markbladets artikel från Ubbhult i sin helhet.

Som många vid det här laget redan vet, finns inte Ubbhult Fiber Ekonomisk Förening i verkligheten ännu. Avsikten är god och förlagor till andra, liknande föreningar finns att ta del av.

Förhoppningsvis kommer föreningen att bildas så snart det bara går efter byalagets möte, på torsdag denna vecka.

Själv kommer jag att vara onåbar efter fredag 1/7, vilket innebär (om jag behövs för att starta föreningen) att bildandet kommer att dröja till tidigast vecka 28 -> 2011-07-11.

Dialog med Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommuns chef för Kungsbacka Bredbandsnät, Lennart Torgerson, återkom per telefon till mig idag som svar på mitt mail till honom 2011-06-15.

Kungsbacka Bredbandsnät har avtal med OpenNet där det är kommunen som äger fibern och OpenNet som handhar driften och försäljning av tjänster och nya anslutningar.

Enligt Lennart Torgerson finns det idag inte medel för dragning av fiber från närmast möjliga anslutningspunkt mot Kungsbacka från Ubbhult.

Det kommunala projekt som drar fram VA-ledning till Hjälm ombesörjer även kanalisering av fiber. Fibern är först och främst avsedd att etablera IT-infrastruktur till styrning, övervakning och drift av det nya VA-stråket. Ingen utanför Kungsbacka Bredbandsnät ges tillträde till den iordningställda kanalisationen.

Avståndet mellan Hjälm och Ubbhult är cirka 13 km, vilket inte skulle gå ihop varken ekonomiskt för Kungsbacka kommun eller i form av sam-kanaliserad fiber från annan part i Kungsbacka.

Efter förtydligande av vilka som ges access till Hjälm-fibern – kommentar från Lennart Torgerson – anser jag nu att faktainnehållet är säkerställt. Skulle informationen mot förmodan fortfarande vara otydlig i något avseende, kommentera gärna detta via kommentarslänken nedan.

Data- och IT-kurs i Kråkereds Skola Bygdegården

En tanke som slagit mig då jag varit ute och missionerat för fiber i stugorna är att Ubbhult-bornas data- och IT-vanor kanske inte är vad de kunde vara, om allmänheten i Ubbhult fick lite hjälp på traven.

Här finns givetvis massor av invånare som inte har några frågor alls eller inte har något som helst intresse i ämnet, vilket också är helt väntat. Dessa invånare klarar sig alldeles utmärkt själva eller har inte minsta intresse i ämnet.

Jag vill ge de invånare som har intresse att lära sig grunderna möjligheten att uppnå den nivå de anser sig behöva, för att kunna utnyttja bredbandet bättre när det kommer på plats. Ett förslag är att träffas under en eller flera terminer och åstadkomma detta tillsammans i form av en kursverksamhet. Själv kan jag tänka mig att ställa upp gratis en kväll i veckan under en eller flera terminer om detta kan intressera ett 20-30-tal individer per kurs.

Ett förslag till kurslokal är, som rubriken antyder, Kråkereds Skola Bygdegården.
Jag har, för tillfället, inget förslag till hur utrustning ska ordnas för detta. Troligen har ett flertal redan skaffat någon form av utrustning, kanske en laptop, som står och samlar damm vilket kan tyckas vara bortkastade pengar.

Några idéer till ämnen att ta upp under kurserna:

 • Användning av dator för att skriva elektronisk post
 • Användning av dator för att ordna med bilder i ett digitalt fotoalbum
 • Användning av dator för att boka resor
 • Användning av dator för att skriva en bok
 • Användning av dator för att göra en hushållsbudget
 • Användning av dator för att konstruera elektroniska prylar
 • Användning av dator för att ta fram ritningar till bygg- och miljökontorets byggenhet för om- eller ny-bygge
 • Användning av dator för att skriva program i, exempelvis, programspråken C, C++, C#, Java etc.

För att inte bli för insnöade på data kan vi givetvis titta på andra ämnen runt fiber-bredband:

 • Jag har en gammal tjock-TV.
  • Kan jag använda fiber för att få in TV-kanalerna till den?
  • Hur använder jag TVns begränsade kapacitet bäst?
  • Hur hyr jag en film via fiber?
 • Jag har en ny fin platt-TV.
  • Kan jag använda fiber för att få in TV-kanalerna till den?
  • Hur använder jag TVns enorma kapacitet bäst?
  • Vad behövs för bästa upplevelse av en film hyrd via fibern?
  • Om jag kopplar in min nya fina platt-TV till nätet i huset, hur tittar jag då på bilderna i mitt fotoalbum?
 • Jag har en internet-radio
  • Hur gör jag för att se en rullande nyhetslista i min internet-radio?
 • Jag har en trådlös Skype-telefon
  • Hur svarar jag på ett samtal med den om det ringer på mitt fasta telefonnummer?
 • Jag har tre DECT-telefoner
  • Hur svarar jag på inkommande Skype-samtal i endera av dom?

Mingel på Restaurang Ritz med GREAT

Dagens mingel 16:00 till 19:15 anordnad av den ideella organisationen GREAT gav en mängd nya kontakter och en fördjupning av redan etablerade.

Ett stort tack till GREAT’s Göran Lundin och Stefan Göthberg för en intressant afterwork med många intressanta deltagare! Otur att jag körde bil – men en god tallrik tilltugg satt fint!

En idé jag tog upp med de jag talade med var att vi i föreningen tidigt kontaktar tele- och mobil-operatörer i syfte att bygga kanalisationen där de anser att de kan dra störst nytta av den. Idén innebär att vi, på så sätt, eventuellt ska kunna finansiera delar av kanalisationen med stöd från inbjudna operatörer. Antingen i form av tomrör att erbjuda dessa eller existerande ”extra” fiber då vi blåser fiber i rören för uthyrning till operatörer.

En annan idé som dryftades var att etablera vårt stamnät i form av egen operatör.

Några av de jag talade med

Tobias Ahl, vd för RALA – Ett intressant företag liknande ByNet. Projekterar och bygger nät. Operatörsoberoende – arbetar med de flesta operatörer på marknaden. Finns representerade lokalt med 3 man i Göteborg, varav jag talade med Jan Blom och Jonas Pihlquist. Anlitar entreprenörer i sitt nätverk för markarbetet. Tar helst hjälp av lokala föreningar i logistikfrågor och annat liknande. Rekommenderar att föreningarna undviker arbete med kanalisation för att åstadkomma gnisselfri fiberetablering. Tobias var extremt tydlig med att operera stamnätet i egen regi som operatör kräver långt och moget övervägande. Förmodligen är det inte en bra idé!

Tore Johnsson, ordf. i GREAT’s kartläggningsutskott, från VGR – Den person som representerar de VGR-medel som är öronmärkta för fiberutbyggnaden i landsbygdskommuner i VGR. Hans bild av etablering över kommungränsen är pragmatisk; ”Det får helt enkelt lösas – men det är inte säkert att Ubbhult kvalar till att ansöka ur dessa specifika medel. Det är Marks kommun som måste inkomma med ansökan. Det kan inte göras av enskilda fiberföreningar.”

Tele2 – Kan tänka sig sam-kanalisation av eller svartfiber-kund  för mobila basstationer i vår kanalisation. En tjänst av denna art erbjuden till operatörer från föreningarna ställer mycket höga krav på servicenivå. Om en fiber blir avgrävd ska föreningen ha beredskap för detta i form av snabb åtgärd av felet eller omdirigering av trafiken.

Jerker Lindstén, HiQ – Intresserad av våra planer att knyta ihop alla våra grannkommuner via vårt stamnät. Även intresserad av potentialen i att kunna erbjuda sam-kanalisation med mobila operatörer. Även Jerker poängterade betydelsen av beredskap för problem i fiber-nätet.

Sammanfattning

Träffen erbjöd en mycket god blandning av representanter från de flesta aktörerna inom ämnet bredband, exempelvis från regionförvaltning (VGR), göteborgsregionen (Business Region Göteborg), lokala industrier (Volvo), nätägare (Gothnet), operatörer (Tele2) och nätdesign (RALA).

Kort sagt – här fanns för många att tala med på för kort tid. Men nu vet vi vilka aktörer GREAT har i sitt nätverk och att de är glada eldsjälar, som oss, vilket är mycket viktigt.

Åter igen – Ett stort tack till GREAT!

Möte med Marks kommun 2011-06-09

Ett första möte med Marks kommun, i syfte att dryfta våra idéer med kommunens experter inom området ”IT-infrastruktur” hölls idag, torsdag, mellan 14:00 och 15:30 i kommunhuset i Kinna.

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de medverkande, främst från kommunen,  i ett, enligt min åsikt, mycket trevligt, informellt och konstruktivt möte. Med allas våra brokiga bakgrunder kändes det ändå som om vi fann en nivå för samtalet som jag uppskattade som mycket givande.

Som en ansats att bibehålla detta goda, i nuläget informella forum, föreslog Robert Stjernström att vi återses igen någon gång i mitten av augusti. Avsikten med de kommande två månaderna är att kommunen och vi eldsjälar ska ges tillfälle att fördjupa oss i omfattningen av och identifiera de olika åtaganden som ligger i detta ämne: ”Utbyggnad av fiber till varje hushåll i kommunen.

Förhoppningsvis kommer vi, under nästa möte, att ha samlat på oss en mer detaljerad bild av hur intresset ser ut ute i kommunen – från oss eldsjälars sida. Kommunens experter besitter goda kunskaper inom existerande infrastruktur och hur man bygger upp en organisation för detta. Deras arbete blir att utreda mer kring hur vi kommer framåt i frågorna som kom upp under mötet.

Ytterligare var dagens möte ett led i arbetet med en, av Marks kommunalråd Pelle Pellby, inlagd ”Motion om bredband med god kapacitet till alla hushåll och företag”.

Personligen blir min fortsatta uppgift att kommunicera ut vad vi arbetar med i Ubbhult delvis via dörrknackning, delvis att på byalags-caféerna redovisa samlade, nya erfarenheter.

Vi eldsjälar som arbetar med fiber-frågan i Mark har mycket stor nytta av det jobb som Gullik Webjörn i Fritsla utför med detaljering av nätfrågor, kontaktskapande med operatörer och experter inom skilda områden. Givetvis delar vi med oss av det vi tar fram till alla som vill ha information, så att vi når en större förståelse överlag av vad vi arbetar för. (Fritslas motsvarighet till ubbhult.net heter givetvis fritsla.net)

Sittande från vänster till höger framför kameran (klicka på bilden ovan för en större version):
Richard Lindström, IT-chef med många år i Marks kommun
Robert Stjernström, ny Kommunikations- och IT-chef i Marks kommun
Gullik Webjörn, eldsjäl i Fritsla
Lars Boström, eldsjäl i Ubbhult/Hägnen
Mike Björklind, eldsjäl bakom kameran.