Data- och IT-kurs i Kråkereds Skola Bygdegården

En tanke som slagit mig då jag varit ute och missionerat för fiber i stugorna är att Ubbhult-bornas data- och IT-vanor kanske inte är vad de kunde vara, om allmänheten i Ubbhult fick lite hjälp på traven.

Här finns givetvis massor av invånare som inte har några frågor alls eller inte har något som helst intresse i ämnet, vilket också är helt väntat. Dessa invånare klarar sig alldeles utmärkt själva eller har inte minsta intresse i ämnet.

Jag vill ge de invånare som har intresse att lära sig grunderna möjligheten att uppnå den nivå de anser sig behöva, för att kunna utnyttja bredbandet bättre när det kommer på plats. Ett förslag är att träffas under en eller flera terminer och åstadkomma detta tillsammans i form av en kursverksamhet. Själv kan jag tänka mig att ställa upp gratis en kväll i veckan under en eller flera terminer om detta kan intressera ett 20-30-tal individer per kurs.

Ett förslag till kurslokal är, som rubriken antyder, Kråkereds Skola Bygdegården.
Jag har, för tillfället, inget förslag till hur utrustning ska ordnas för detta. Troligen har ett flertal redan skaffat någon form av utrustning, kanske en laptop, som står och samlar damm vilket kan tyckas vara bortkastade pengar.

Några idéer till ämnen att ta upp under kurserna:

 • Användning av dator för att skriva elektronisk post
 • Användning av dator för att ordna med bilder i ett digitalt fotoalbum
 • Användning av dator för att boka resor
 • Användning av dator för att skriva en bok
 • Användning av dator för att göra en hushållsbudget
 • Användning av dator för att konstruera elektroniska prylar
 • Användning av dator för att ta fram ritningar till bygg- och miljökontorets byggenhet för om- eller ny-bygge
 • Användning av dator för att skriva program i, exempelvis, programspråken C, C++, C#, Java etc.

För att inte bli för insnöade på data kan vi givetvis titta på andra ämnen runt fiber-bredband:

 • Jag har en gammal tjock-TV.
  • Kan jag använda fiber för att få in TV-kanalerna till den?
  • Hur använder jag TVns begränsade kapacitet bäst?
  • Hur hyr jag en film via fiber?
 • Jag har en ny fin platt-TV.
  • Kan jag använda fiber för att få in TV-kanalerna till den?
  • Hur använder jag TVns enorma kapacitet bäst?
  • Vad behövs för bästa upplevelse av en film hyrd via fibern?
  • Om jag kopplar in min nya fina platt-TV till nätet i huset, hur tittar jag då på bilderna i mitt fotoalbum?
 • Jag har en internet-radio
  • Hur gör jag för att se en rullande nyhetslista i min internet-radio?
 • Jag har en trådlös Skype-telefon
  • Hur svarar jag på ett samtal med den om det ringer på mitt fasta telefonnummer?
 • Jag har tre DECT-telefoner
  • Hur svarar jag på inkommande Skype-samtal i endera av dom?

Mingel på Restaurang Ritz med GREAT

Dagens mingel 16:00 till 19:15 anordnad av den ideella organisationen GREAT gav en mängd nya kontakter och en fördjupning av redan etablerade.

Ett stort tack till GREAT’s Göran Lundin och Stefan Göthberg för en intressant afterwork med många intressanta deltagare! Otur att jag körde bil – men en god tallrik tilltugg satt fint!

En idé jag tog upp med de jag talade med var att vi i föreningen tidigt kontaktar tele- och mobil-operatörer i syfte att bygga kanalisationen där de anser att de kan dra störst nytta av den. Idén innebär att vi, på så sätt, eventuellt ska kunna finansiera delar av kanalisationen med stöd från inbjudna operatörer. Antingen i form av tomrör att erbjuda dessa eller existerande ”extra” fiber då vi blåser fiber i rören för uthyrning till operatörer.

En annan idé som dryftades var att etablera vårt stamnät i form av egen operatör.

Några av de jag talade med

Tobias Ahl, vd för RALA – Ett intressant företag liknande ByNet. Projekterar och bygger nät. Operatörsoberoende – arbetar med de flesta operatörer på marknaden. Finns representerade lokalt med 3 man i Göteborg, varav jag talade med Jan Blom och Jonas Pihlquist. Anlitar entreprenörer i sitt nätverk för markarbetet. Tar helst hjälp av lokala föreningar i logistikfrågor och annat liknande. Rekommenderar att föreningarna undviker arbete med kanalisation för att åstadkomma gnisselfri fiberetablering. Tobias var extremt tydlig med att operera stamnätet i egen regi som operatör kräver långt och moget övervägande. Förmodligen är det inte en bra idé!

Tore Johnsson, ordf. i GREAT’s kartläggningsutskott, från VGR – Den person som representerar de VGR-medel som är öronmärkta för fiberutbyggnaden i landsbygdskommuner i VGR. Hans bild av etablering över kommungränsen är pragmatisk; ”Det får helt enkelt lösas – men det är inte säkert att Ubbhult kvalar till att ansöka ur dessa specifika medel. Det är Marks kommun som måste inkomma med ansökan. Det kan inte göras av enskilda fiberföreningar.”

Tele2 – Kan tänka sig sam-kanalisation av eller svartfiber-kund  för mobila basstationer i vår kanalisation. En tjänst av denna art erbjuden till operatörer från föreningarna ställer mycket höga krav på servicenivå. Om en fiber blir avgrävd ska föreningen ha beredskap för detta i form av snabb åtgärd av felet eller omdirigering av trafiken.

Jerker Lindstén, HiQ – Intresserad av våra planer att knyta ihop alla våra grannkommuner via vårt stamnät. Även intresserad av potentialen i att kunna erbjuda sam-kanalisation med mobila operatörer. Även Jerker poängterade betydelsen av beredskap för problem i fiber-nätet.

Sammanfattning

Träffen erbjöd en mycket god blandning av representanter från de flesta aktörerna inom ämnet bredband, exempelvis från regionförvaltning (VGR), göteborgsregionen (Business Region Göteborg), lokala industrier (Volvo), nätägare (Gothnet), operatörer (Tele2) och nätdesign (RALA).

Kort sagt – här fanns för många att tala med på för kort tid. Men nu vet vi vilka aktörer GREAT har i sitt nätverk och att de är glada eldsjälar, som oss, vilket är mycket viktigt.

Åter igen – Ett stort tack till GREAT!

Möte med Marks kommun 2011-06-09

Ett första möte med Marks kommun, i syfte att dryfta våra idéer med kommunens experter inom området ”IT-infrastruktur” hölls idag, torsdag, mellan 14:00 och 15:30 i kommunhuset i Kinna.

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de medverkande, främst från kommunen,  i ett, enligt min åsikt, mycket trevligt, informellt och konstruktivt möte. Med allas våra brokiga bakgrunder kändes det ändå som om vi fann en nivå för samtalet som jag uppskattade som mycket givande.

Som en ansats att bibehålla detta goda, i nuläget informella forum, föreslog Robert Stjernström att vi återses igen någon gång i mitten av augusti. Avsikten med de kommande två månaderna är att kommunen och vi eldsjälar ska ges tillfälle att fördjupa oss i omfattningen av och identifiera de olika åtaganden som ligger i detta ämne: ”Utbyggnad av fiber till varje hushåll i kommunen.

Förhoppningsvis kommer vi, under nästa möte, att ha samlat på oss en mer detaljerad bild av hur intresset ser ut ute i kommunen – från oss eldsjälars sida. Kommunens experter besitter goda kunskaper inom existerande infrastruktur och hur man bygger upp en organisation för detta. Deras arbete blir att utreda mer kring hur vi kommer framåt i frågorna som kom upp under mötet.

Ytterligare var dagens möte ett led i arbetet med en, av Marks kommunalråd Pelle Pellby, inlagd ”Motion om bredband med god kapacitet till alla hushåll och företag”.

Personligen blir min fortsatta uppgift att kommunicera ut vad vi arbetar med i Ubbhult delvis via dörrknackning, delvis att på byalags-caféerna redovisa samlade, nya erfarenheter.

Vi eldsjälar som arbetar med fiber-frågan i Mark har mycket stor nytta av det jobb som Gullik Webjörn i Fritsla utför med detaljering av nätfrågor, kontaktskapande med operatörer och experter inom skilda områden. Givetvis delar vi med oss av det vi tar fram till alla som vill ha information, så att vi når en större förståelse överlag av vad vi arbetar för. (Fritslas motsvarighet till ubbhult.net heter givetvis fritsla.net)

Sittande från vänster till höger framför kameran (klicka på bilden ovan för en större version):
Richard Lindström, IT-chef med många år i Marks kommun
Robert Stjernström, ny Kommunikations- och IT-chef i Marks kommun
Gullik Webjörn, eldsjäl i Fritsla
Lars Boström, eldsjäl i Ubbhult/Hägnen
Mike Björklind, eldsjäl bakom kameran.

Hejsan!

Hej allihop!
Från och med nu (2011-06-01) är det denna site som gäller för att få fiber i Ubbhult!
/Mike