Bredband via fiber beräknas till hösten (utan något ekonomiskt stöd!)

Bredband via fiber beräknas till hösten

Uppvidinge 2011-07-05 | Uppdaterad 2011-07-05

Nu har bredbandsutbyggnaden i Uppvidinge kommit till Lindshammar. Genom ett samarbete med Vetlanda kommun blir det utbyggnad av ett fibernät i höst.

It-bolaget Uppcom har tecknat ett samarbetsavtal med Vetlanda Energi och Teknik AB (Vetab) som ska leda till att Lindshammarborna ska kunna ansluta sig till det planerade fibernätet. För de boende innebär det möjligheter till bredband via fiber med internet, uppkoppling av telefon och tv-anslutning.
Vetab har tillsammans med byalag norr om Lindshammar påbörjat ett arbete med framdragning av fiber. Det görs i samband med att EON vädersäkrar området och gräver ned kablar fram till ställverket i Lindshammar. I den del som ligger i Uppvidinge kommun kommer arbetet att påbörjas i augusti och beräknas vara klart under hösten.
Uppcom kommer att ersätta Vetab för kostnaden för stamfiber fram till Lindshammar och den del som ligger i Uppvidinge kommun kommer att ägas av Uppcom. Samarbetet är ännu i ett inledande skede, och bolagen kommer också att samarbeta med eventuella byalag och andra för att skapa lösningar.
Några statliga pengar eller annat ekonomiskt stöd till projektet finns inte, men man räknar med att genomföra det genom att byalag bidrar med praktiskt arbete men det förutsätter också att det blir en hög anslutningsgrad för att fibernätet ska gå vidare från Lindshammar.

http://www.smp.se/nyheter/uppvidinge/bredband-via-fiber-beraknas-till-hosten%282846867%29.gm

Vara kommun satsar på Fiber till alla.

Kommunen satsar på bredband

Verkligheten i Vara kommun är idag att många på landsbygden inte har fungerande ADSL-uppkoppling. Dessutom aviseras nedläggning av telestationer och vi vet också att kopparledningarna är dåliga på vissa ställen.

Kommunen vill satsa på att bygga ut fiber för att:

  • Behålla och utveckla en levande landsbygd
  • Fortsätta satsningen på näringslivet
  • Ge möjligheter till arbete hemifrån
  • Göra kommunen mer attraktiv- få fler personer och företag att flytta hit

Fibernät är framtidens mest säkra och effektiva bredbandsleverantör. Projektet att bygga ut fibernät inom hela Vara kommun är därför ett viktigt steg. På landsbygden finns inte samma möjlighet som i tätort vad gäller tillgång till bredband. Med fibernät på landsbygden ökar möjligheten för näringslivet i kommunen att stå upp emot konkurrensen. Det kommer att ge alla hushåll och företag anslutna till fibernätet tillgång till 100 Mbit/s i bredbandshastighet.

 

Man kanske hellre borde vara i Vara? 😉

http://www.vara.se/lankar/bredband.4.306fdfe712d7ec58adc80008509.html

Därför startar vi en ekonomisk förening

Att starta en ekonomisk förening har som syfte att skapa EN part med tydliga mål istället för dagens situation, där vi endast är ett antal privatpersoner, med – kanske – lite olika mål.

När den ekonomiska föreningen etablerats, gör föreningen ett antal utfästelser och ställningstaganden som endast ska finnas i EN version. De utfästelser och ställningstaganden som ska gälla, etableras utifrån föreningens årsmöten och/eller extra möten. Föreningens mål blir alltså tydligare, med mindre utrymme till individuella vinklingar.

Styrelsens uppdrag blir ett tydligt åtagande mot föreningens medlemmar, där styrelsen SKA tillvarata ALLA medlemmars intresse.

Det gäller alltså att konstituera en ekonomisk förening och stadgar som tydligt ska ange riktningen för föreningen, som ska kunna förvaltas av varje medlem i, först och främst, föreningens styrelse. För en god förståelse av föreningsstadgarnas innebörd krävs en god kommunikation mellan styrelsemedlemmarna och deras eventuella delegerade, så att föreningen i möjligaste mån hela tiden kan redogöra för EN bild av våra mål och uppnådd progress.

Ekvationen är ganska enkel: Utan att ha en enad bild av våra mål, kan vi inte säga hur långt vi kommit i arbetet. Vi vet inte vad som ska göras och därför vet vi inte heller hur långt vi kommit.

Ny sida med andra fiberprojekt

För att försöka öka informationsflödet om fiberprojekt i allmänhet har jag skapat en ny sida med förteckning över existerande och kommande fibernät i landet.

På de samlade sidorna kan man läsa vad etableringen har kostat i andra projekt och vad det uppskattas kosta i andra, pågående eller uppstartande projekt.

Följ denna länk: Omvärld -> Andra fiberprojekt

Första skylten uppe!

Nu har första skylten kommit upp!

Svår att missa var målet – tror att den kunde varit lite skarpare men den får duga för nu.
Det finns en till, likadan skylt, klar att hängas upp i ”andra änden” av Ubbhult. Morgan Gustafsson är möjlig skylthängare för skylt nummer 2. Har ni synpunkter på det – tveka inte att kontakta mig. Kontaktinfo till oss som aktivt arbetar för Ubbhult Fiber återfinnes på kontaktinfo-sidan.

 

 

 

(Klicka på bilden för att förstora)

 

Borås Tidning – 4 frågor…

Joel Engblom på Borås Tidnings Mark-redaktion kontaktade mig i tisdags 5/7 och ville ha svar på ”4 frågor” – en ordinarie spalt i BT där de ställer 4 frågor till aktuella personer i kommunen.

Så – under min bilfärd längs med Moselfloden mellan Cochem och Bernkastel Kues svarade jag så gott och uttömmande jag kunde, under rådande omständigheter (lite ”spännande” att köra, prata i mobilen och följa GPS’ens direktiv samtidigt).

Resultatet ser ni här till höger.
(Klicka på bilden för att förstora)

Svenljunga på G, nu kommer Tranemo…

När kommer Marks kommun upp på banan? Ska vi fortsätta som passiva åskådare till grannkommunernas fortgående progress i frågan eller ska vi börja göra något?

Frågan aktualiseras ytterligare ett steg i och med Tranemos initiativ som innebär att de medel som öronmärkts till utbyggnad av fiber i VGR sannolikt minskar snart, som en följd av utfallet från förstudien som betalats av medel från Leader Sjuhärad. Naturligt är alltså att Tranemo kommun kommer att lägga in en ansökan om medel från den öronmärkta fiberpotten hos VGR.

Se hela artikeln från Borås Tidning här:

 

 

 

 

 

(Klicka på bilden för att förstora)

Kontaktade Byalag i Mark

Idag har jag, i ”Mark 2011/2012 fritidsguide” funnit en förteckning över de byalag som är kända i Marks kommun (kända av broschyrens producent, KommunMedia). Samtliga byalag har nu kontaktats, via de kontaktdetaljer som går att finna på deras hemsidor, med en förfrågan i form av en intresseanmälan.

De kontaktade byalagen är:

Aktiva Örbybor Berghems Byalag Byalag Rydals Framtid Fotskäls Byalag
Fritsla Byalag Gullbergs Byalag Hajoms Byalag Horredsortens Byalag
Hyssnas Byalag Kinna BTK Skephults Byalag Sätila Sockens Byalag
Torestorps Byalag Tostareds Byalag Älekulla Byalag Öxabäcks Bygdelag

Nu återstår att se om dessa byalags intresseanmälningar kommer tillbaks till oss. Fortsättning följer…