Ubbhult Fiber utökar med Lerviksvägen (Grusvägens fiber)

På styrelsemötet 2013-12-16 beslutade styrelsen att inkludera det som kallas för Grusvägens fiber. Anledningen till att ett beslut behövdes var att nuvarande områdes medlemmar inte skulle drabbas ekonomiskt av utökningen. Styrelsen har bedömt att utökning av det ursprungliga området för fiber inte påverkar ekonomin negativt. Den största anledningen till oro var om länsstyrelsens bidrag skulle komma att gälla det utökade området.

Efter att ha haft kontakt med bl.a. Länsstyrelsen kan vi nu med glädje välkomna medlemmar från Grusvägens fiber!

Följande gäller för dig som bor i det utökade området:

Vilket område gäller det:
Det är i princip de hushåll som bor mellan avfarten från 156:an in mot Lervik, och ända bort till Gäddhult. Vi förbehåller oss rätten att neka anslutning om vi bedömer det som att en fastighet inte uppfyller våra kriterier. Om du är osäker bör du antingen kontakta en områdesansvarig eller ansöka om medlemsskap för säkehets skull.

Vad gäller om du vill gå med i Ubbhult Fiber:
På vår hemsidas förstasida finns ett anmälningsformulär, om du inte redan anmält dig är det hög tid nu!

Vad blir nästa steg:
Du får ett anslutningsavtal, detta ska skrivas under och returneras till Ubbhult Fiber innan Januaris utgång. Om du vill snabba upp processen, kan du skriva ut avtalet direkt här från vår hemsida (http://www.ubbhult.net/wordpress/?page_id=807) och skicka in via post:
Ubbhult Fiber EF
c/o Anita Nilsson
Gäddhult Västergården
438 95 Hällingsjö

Vad ska betalas:
Betala in följande innan Februaris utgång.
– 100 kr i första medlemsinsats
– 100 kr i medlemsavgift för 2014
– 5000 kr i andra insats för anslutning
Därefter är ditt medlemsskap på samma nivå som de som redan betalat.

Vad är nästa steg:
Projekteringen för det ”gamla” området har precis påbörjats, och ni är nu med i den projekteringen, som härmed inte längre behöver delas in i ”gamla” och ”nya”. Vår förhoppning är att grävarbeten ska kunna påbörjas under någon av de första månaderna 2014, och att all grävning ska vara avslutad under 2014. Att slå på nätet kan möjligen ta något längre tid, och nån prognos kan vi inte ge riktigt än.

Om du har frågor:
Kontakta antingen styrelesen, eller ännu hellre, en av de områdesansvariga för området Grusvägen. Kontaktuppgifter finns här.

/Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.