Årsstämma 2024

Preliminärt datum för årets stämma är 2024-05-29, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2024-05-01.

Ny KO och nytt gruppavtal

I korthet

  • Nytt bättre gruppavtal, samma tjänsteleverantör (Tele2)
  • Sänkt nätavgift nästa höst
  • Tjänster i ”Öppen fiber” migreras till ny kommunikationsoperatör (ITUX)
  • Omläggning planeras till 2024-04-01

Vad behöver jag göra?

Du som har gruppavtal

  • Godkänna det nya avtalet via startsidan på Fiberekonomis portal. Senast 19/12. Du kommer att få ett mejl när avtalet är tillgängligt för godkännande.
  • Under mars månad avropa det nya avtalet genom att kontakta Tele2 för att få den nya utrustningen utskickad (påminnelse och mer information kommer när det närmar sig).
  • I samband med omläggningen installera ev ny router och TV-hub och koppla ur den gamla utrustningen.

Du som har öppen fiber

  • Om du har fast IP-adress hos din tjänsteleverantör, meddela oss. Den kommer att behöva bytas i samband med omläggningen.
  • Vill du gå över till gruppavtalet i samband med omläggningen, meddela oss senast 19/12. Kom ihåg att först kolla ev bindningstid hos er nuvarande tjänsteleverantör. Säg sedan upp nuvarande tjänst. (Det går även bra att byta till gruppavtalet vid senare tillfälle).
  • Mer om ITUX hittar du på https://oppnabredbandsnat.itux.se/

Mer information finns här: Nytt gruppavtal/ny KO

Elarbete vid noden 2023-10-17

På tisdag 17 oktober kommer vi att utföra ett elarbete som berör vår
nod. Om allt fungerar som tänkt ska fibernätet fungera normalt under
arbetet, men det finns ju alltid en risk för störning vid sådana här
arbeten.

Årsstämma 2023

Preliminärt datum för årets stämma är 2023-05-31, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2023-05-03.

Väl mött!

Nytt preliminärt datum för årsstämma

Preliminärt datum för årets stämma är framflyttat till 2022-06-01, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2022-05-04.
Väl mött!

Årsstämma 2022

Preliminärt datum för årets stämma är 2022-05-04, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2022-04-05.
Väl mött!

AVHJÄLPT: Stort avbrott i Ubbhult fiber och närliggande nät

20.50: Hela nätet går ner. Som många har observerat lyser WAN-lampan på mediaomvandlaren, vilket indikerar att vårt nät fungerar, men att noden inte har kontakt med omvärlden. Vi har också fått rapporter om att Härryda stadsnät och Landvetter ligger nere.

22.22: IP-Onlys driftinformation säger att det skett en större incident i Göteborg. Det verkar som att flera nät blivit bortkopplade under reparationsarbetet. Beräknad klartid: 02.00

02.50: Konstateras att nätet nu är funktionellt igen.

Uppgraderat gruppavtal

Vårt uppgraderade gruppavtal har nu trätt i kraft. Det innebär bland annat en högre hastighet på bredbandet — 250/100 Mbps istället för tidigare 100/10 Mbps. För att ta del av detta måste du dels ha tecknat gruppavtalet och använda tjänsterna idag, dels ”avropa” uppgraderingen hos Comhem. Detta innebär att du ringer 0775-17 17 20 och säger att du i egenskap av medlem i Ubbhult fiber vill avropa de uppgraderade gruppavtalstjänsterna.

Om du inte har tecknat föreningens gruppavtal (Comhem), eller om du har gruppavtalet men inte önskar uppgradera tjänsterna, behöver du inte göra någonting.

Störningar i TV-bilden?

En del medlemmar som har gruppavtalet har rapporterat om störningar i TV-tjänsten, som yttrar sig i att bilden fryser korta stunder då och då. Detta kan lösas genom att ansluta Tivo-boxen till port 2 i mediaomvandlaren, istället för till routern. Har du fortfarande problem efter att ha gjort detta, kontakta Comhems kundtjänst.

Kallelse föreningsstämma 2019

För snart två veckor sedan gick ett utskick ut med kallelse till föreningsstämma i kommande vecka. Har du inte sett detta är det bra om du kontrollerar att du har aktuell epostadress registrerad på online.fiberekonomi.se. Kontrollera också så inte utskicket har fastnat i skräpposten! I vilket fall, välkomna på onsdag! Här nedan finner du den text som skickades ut.

Fortsätt läsa ”Kallelse föreningsstämma 2019”