Årsstämman

Ordinarie föreningsstämma i Ubbhult Fiber ekonomiska förening hölls söndagen 10/5 i Sätila Bygdegård. Cirka 100 medlemmar deltog i stämman.
Stämman godkände valberedningens förslag på styrelseledamöter. Ordförande Sten Rylander avgick som ordförande men kvarstår i styrelsen. Till ny ordförande valdes Christian Jarhult. Hela den nya styrelsen finns under kontaktinformation på hemsidan.
På stämman beslutades bl.a. om att nätavgiften, dvs den avgift som ska täcka drift och underhåll av vårt fibernät, kommer att vara 50 kronor/månad. Vidare beslutades att medlemsavgiften ska var 100 kronor även nästa år.

Efter ordinarie mötets avslutande informerade teknikgruppen om arbetet med gruppavtal. Vi har för närvarande fått in ett gruppavtal från Comhem, men förhoppningsvis får vi in fler gruppavtalserbjudanden från andra aktörer. Mer information om detta kommer framöver.

Tillfälligt uppehåll i grävningen

bild

Detta är en så kallad jordraket som används för att trycka ett rör under vägar. Tyvärr misslyckades varje försök här i Ubbhult då det var storsten eller annat i vägen. Det innebär att vi får ta hit ännu kraftigare doningar, som blir en dyrare men nödvändig lösning.

Just nu jobbas det febrilt på att få in en ny bidragsansökan, som måste vara klar innan vi kan fortsätta grävningen. Vi hoppas och tror dock på ett kortvarigt uppehåll.

Sammanfattning av den extra stämman

Det var stor uppslutning i torsdags med ca 50% av medlemmerna representerade på stämman. Kostnaden för grävningen har blivit betydligt dyrare än den första prognosen och stämman syftade till att ge styrelsen riktlinjer för hur vi ska gå vidare. På de informationsmöten som hållits nyligen har ytterligare information om läget presenterats. Förutom grävkostnaden är det även ett problem att föreningen måste ligga ute med mycket pengar eftersom det tar tid att få ut det bidrag vi har blivit beviljade och de momsavdrag vi kommer att få göra.

Nuvarande prognos för den totala kostnaden är ca 21 000, med en möjlighet att det blir ca 18 000 om föreningen blir beviljad bidrag i det nya bidragsprogrammet, vilket vi får besked om tidigast i maj. Denna prognos bör vara mycket säkrare nu när snart hälften av grävarbetet är gjort.

Stämman beslutade med stor majoritet enligt styrelsens förslag. Styrelsen fick även mandat att använda sig av de finansieringsmetoder som föreslagits om så skulle behövas.

Om det blir ett överskott kvar när projektet är klart och alla bidrag har kommit in så får en kommande föreningsstämma besluta om hur överskottet ska återbetalas till medlemmerna. Ett alternativ är att en del fonderas för att finansiera underhållet av nätet.

Protokollet från stämman kommer att göras tillgängligt för medlemmarna när det är justerat.

Medlemshjälp

Hej alla fibermedlemmar!
Tack för all respons från förra förfrågan. Vi har fått mängder med erbjudanden om att låna släpkärror och få fötter till våra kopplingsskåp tog inte många minuter. Så är det när man är många!
Här finns fler uppgifter:
  • Vid vårt lager nere på Interiörhusets stora plan, börjar det bli en hel del skräp nu. Jag har en pigg pensionär som erbjudit sig att hjälpa, men han behöver en arbetskamrat. Det handlar om att köra en eller två släpkärror till tippen med tomma kabeltrummor och en massa överblivna plaststumpar. Vi behöver även mäta upp och märka en massa slangslingor som ligger osorterat där.
  • Vi måste mäta in vårt nät, ett arbete som vi redan borde ha börjat med. En tjänst man kan köpa, eller göra ideellt. Då schaktkostnaden är dyr i Ubbhult, vill vi göra detta med medlemsinsatser, allt för att hålla nere priset. Första utmaningen är att få tag på en riktig apparat som kan mäta in koordinaterna tillräckligt noga, det räcker inte med en iphone. Vi är 350 medlemmar som har släkt, arbetskamrater och vänner. Det ger ett kontaktnät på kanske 20 000 personer. Någon känner någon som är utsättare, jobbar på stort entreprenadbolag, uthyrningsfirma eller dylikt? Det är i alla fall vår förhoppning. Detta arbete behöver göras minst var fjortonde dag, spåren efter maskinerna försvinner ganska snabbt på många platser. Har vi möjlighet att låna inmätningsutrustning? Har vi personer som hinner med att göra jobbet?
  • Sjökabel är också en tjänst man kan köpa men vi planerar att göra det själva. Vi har inventerat alla aktuella stränder, i nuläget var det väl bara ett ställe med lite frågetecken om landkabeln verkligen kommer dit där det är ritat. Några ingenjörer funderar på hur de skall bygga om skogskärran så att vi kommer fram med kabeltrumman. Vi andra fortsätter att samla 5-litersdunkar. På Grusvägen är Birgit Zabel insamlingskoordinator och längs med drumlinen lämnar vi in dunkar till Lena Heybroek på sadelmakeriet (gamla snickeriet)!
Hör av er!
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Markus Otterloo
Samordnare Ubbhults Fiber
Mobil 0702 612051
Markus.Otterloo(at)ubbhult.net

Grävstart!

Idag, 5 maj, anlände första grävlaget till Ubbhult. Vi önskar dom all lycka med plöjningen/grävningen och hoppas att hindren på vägen inte ska vara för många. Håll kontakten med din områdesansvarige och hjälp till så allt blir klart för att jobba i ditt område!

201405051461_resize 201405051460_resize 201405051458_resize 201405051457_resize

Uppstartsmöte med Cliffton

Hultet, Kråkered och Rydebacke ligger långt fram i projekteringen och det borde inte vara några större problem att kunna börja gräva inom några veckor. På styrelsemötet beslutades att boka uppstartsmöte med Cliffton med inriktning att påbörja grävning 28/4.

Alternativ till telia undersöks

IPOnly ska bygga ut fibernätet i Härryda kommun och planen är att Hällingsjö ska vara klart innan 2014 års utgång.

IPOnly var med på det senaste styrelsemötet den 7 april och informerade om sina tjänster.

Tjänsteleverantörer säljer helt fritt i deras nät. Flertalet av de stora operatörerna agerar idag i IPOnlys nät. De kan erbjuda ett öppet nät där t.ex. 100 användare kan välja ett tjänsteerbjudande genom gruppavtal och resterande är fria att välja annan tjänsteleverantör.

Prisexempel: Ca 80 kr billigare än Telia på en 100/10 tjänst.

Grävning påbörjas inom kort

Det har varit febril verksamhet i föreningen de senaste månaderna för att få allt klart för att kunna sätta skopan i marken. Inom 2-4 veckor kommer alla markavtal vara klara i ett flertal områden och länsstyrelsen ska inom en månad ha blivit klar med handläggningen av vår ansökan om grävarbete (ang. fornlämningar, naturvärden och vattenverksamhet). Vår entreprenör Cliffton ligger i startgroparna och väntar bara på att få klartecken att påbörja arbetet.

Områdesmöten

Om ert område inte har haft ett möte än kommer det ske inom kort. Det ligger på varje områdes medlemmars bord att bestämma exakt var fibern ska dras och att skriva markavtal med alla berörda markägare och samfälligheter.

Koordinator

Markus Otterloo har anställts av föreningen som koordinator under entreprenadtiden. Hans huvuduppgift kommer att bli att se till att arbetet flyter på med så få stopp i grävandet som möjligt.

Går det fortfarande att ansluta sig?

Det går fortfarande att ansöka om medlemskap i föreningen. Det är dock för sent att ansluta sig utan risk för merkostnader. Anslutningskostnaden är beräknad till ca 14-18 tusen. Men de fastigheter som vill ansluta sig nu och framöver kommer även få stå för eventuella merkostnader. Kostnaden riskerar att bli betydligt högre om man vill ansluta efter att grävmaskinen passerat fastigheten.

 Om det inte innebär för stora extra kostnader kommer vi även förbereda nätet så mycket som möjligt för framtida anslutningar.

Årsmöte

Föreningen kommer att hålla sitt årsmöte den 11:e maj kl 15:00. Mer info kommer med kallelsen.