Grävning påbörjas inom kort

Det har varit febril verksamhet i föreningen de senaste månaderna för att få allt klart för att kunna sätta skopan i marken. Inom 2-4 veckor kommer alla markavtal vara klara i ett flertal områden och länsstyrelsen ska inom en månad ha blivit klar med handläggningen av vår ansökan om grävarbete (ang. fornlämningar, naturvärden och vattenverksamhet). Vår entreprenör Cliffton ligger i startgroparna och väntar bara på att få klartecken att påbörja arbetet.

Områdesmöten

Om ert område inte har haft ett möte än kommer det ske inom kort. Det ligger på varje områdes medlemmars bord att bestämma exakt var fibern ska dras och att skriva markavtal med alla berörda markägare och samfälligheter.

Koordinator

Markus Otterloo har anställts av föreningen som koordinator under entreprenadtiden. Hans huvuduppgift kommer att bli att se till att arbetet flyter på med så få stopp i grävandet som möjligt.

Går det fortfarande att ansluta sig?

Det går fortfarande att ansöka om medlemskap i föreningen. Det är dock för sent att ansluta sig utan risk för merkostnader. Anslutningskostnaden är beräknad till ca 14-18 tusen. Men de fastigheter som vill ansluta sig nu och framöver kommer även få stå för eventuella merkostnader. Kostnaden riskerar att bli betydligt högre om man vill ansluta efter att grävmaskinen passerat fastigheten.

 Om det inte innebär för stora extra kostnader kommer vi även förbereda nätet så mycket som möjligt för framtida anslutningar.

Årsmöte

Föreningen kommer att hålla sitt årsmöte den 11:e maj kl 15:00. Mer info kommer med kallelsen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.