Mingel på Restaurang Ritz med GREAT

Dagens mingel 16:00 till 19:15 anordnad av den ideella organisationen GREAT gav en mängd nya kontakter och en fördjupning av redan etablerade.

Ett stort tack till GREAT’s Göran Lundin och Stefan Göthberg för en intressant afterwork med många intressanta deltagare! Otur att jag körde bil – men en god tallrik tilltugg satt fint!

En idé jag tog upp med de jag talade med var att vi i föreningen tidigt kontaktar tele- och mobil-operatörer i syfte att bygga kanalisationen där de anser att de kan dra störst nytta av den. Idén innebär att vi, på så sätt, eventuellt ska kunna finansiera delar av kanalisationen med stöd från inbjudna operatörer. Antingen i form av tomrör att erbjuda dessa eller existerande ”extra” fiber då vi blåser fiber i rören för uthyrning till operatörer.

En annan idé som dryftades var att etablera vårt stamnät i form av egen operatör.

Några av de jag talade med

Tobias Ahl, vd för RALA – Ett intressant företag liknande ByNet. Projekterar och bygger nät. Operatörsoberoende – arbetar med de flesta operatörer på marknaden. Finns representerade lokalt med 3 man i Göteborg, varav jag talade med Jan Blom och Jonas Pihlquist. Anlitar entreprenörer i sitt nätverk för markarbetet. Tar helst hjälp av lokala föreningar i logistikfrågor och annat liknande. Rekommenderar att föreningarna undviker arbete med kanalisation för att åstadkomma gnisselfri fiberetablering. Tobias var extremt tydlig med att operera stamnätet i egen regi som operatör kräver långt och moget övervägande. Förmodligen är det inte en bra idé!

Tore Johnsson, ordf. i GREAT’s kartläggningsutskott, från VGR – Den person som representerar de VGR-medel som är öronmärkta för fiberutbyggnaden i landsbygdskommuner i VGR. Hans bild av etablering över kommungränsen är pragmatisk; ”Det får helt enkelt lösas – men det är inte säkert att Ubbhult kvalar till att ansöka ur dessa specifika medel. Det är Marks kommun som måste inkomma med ansökan. Det kan inte göras av enskilda fiberföreningar.”

Tele2 – Kan tänka sig sam-kanalisation av eller svartfiber-kund  för mobila basstationer i vår kanalisation. En tjänst av denna art erbjuden till operatörer från föreningarna ställer mycket höga krav på servicenivå. Om en fiber blir avgrävd ska föreningen ha beredskap för detta i form av snabb åtgärd av felet eller omdirigering av trafiken.

Jerker Lindstén, HiQ – Intresserad av våra planer att knyta ihop alla våra grannkommuner via vårt stamnät. Även intresserad av potentialen i att kunna erbjuda sam-kanalisation med mobila operatörer. Även Jerker poängterade betydelsen av beredskap för problem i fiber-nätet.

Sammanfattning

Träffen erbjöd en mycket god blandning av representanter från de flesta aktörerna inom ämnet bredband, exempelvis från regionförvaltning (VGR), göteborgsregionen (Business Region Göteborg), lokala industrier (Volvo), nätägare (Gothnet), operatörer (Tele2) och nätdesign (RALA).

Kort sagt – här fanns för många att tala med på för kort tid. Men nu vet vi vilka aktörer GREAT har i sitt nätverk och att de är glada eldsjälar, som oss, vilket är mycket viktigt.

Åter igen – Ett stort tack till GREAT!

4 svar på ”Mingel på Restaurang Ritz med GREAT”

  1. Jag instämmer med föregående talare, synd att vi inte etablerat kontakt med GREAT tidigare, men bättre sent än aldrig. Bra var att få veta en hel del om varför andra kommuner kommit så mycket längre (dom började tidigare med tidigare pengar).

  2. Jag instämmer med föregående talare, synd att vi inte etablerat kontakt med GREAT tidigare, men bättre sent än aldrig. Bra var att få veta en hel del om varför andra kommuner kommit så mycket längre (dom disponerade tidigare pengar på annat sätt, nämligen till det vi vill göra nu).

  3. Jag accepterar ALLA kommentarer som INTE innehåller personangrepp.
    Det är förklaringen till varför ”samma” kommentar är inkluderad 2 ggr.

    Rättning: ALLA är nu reducerat till ”tolkningsbara”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *