Möte med Marks kommun 2011-06-09

Ett första möte med Marks kommun, i syfte att dryfta våra idéer med kommunens experter inom området ”IT-infrastruktur” hölls idag, torsdag, mellan 14:00 och 15:30 i kommunhuset i Kinna.

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de medverkande, främst från kommunen,  i ett, enligt min åsikt, mycket trevligt, informellt och konstruktivt möte. Med allas våra brokiga bakgrunder kändes det ändå som om vi fann en nivå för samtalet som jag uppskattade som mycket givande.

Som en ansats att bibehålla detta goda, i nuläget informella forum, föreslog Robert Stjernström att vi återses igen någon gång i mitten av augusti. Avsikten med de kommande två månaderna är att kommunen och vi eldsjälar ska ges tillfälle att fördjupa oss i omfattningen av och identifiera de olika åtaganden som ligger i detta ämne: ”Utbyggnad av fiber till varje hushåll i kommunen.

Förhoppningsvis kommer vi, under nästa möte, att ha samlat på oss en mer detaljerad bild av hur intresset ser ut ute i kommunen – från oss eldsjälars sida. Kommunens experter besitter goda kunskaper inom existerande infrastruktur och hur man bygger upp en organisation för detta. Deras arbete blir att utreda mer kring hur vi kommer framåt i frågorna som kom upp under mötet.

Ytterligare var dagens möte ett led i arbetet med en, av Marks kommunalråd Pelle Pellby, inlagd ”Motion om bredband med god kapacitet till alla hushåll och företag”.

Personligen blir min fortsatta uppgift att kommunicera ut vad vi arbetar med i Ubbhult delvis via dörrknackning, delvis att på byalags-caféerna redovisa samlade, nya erfarenheter.

Vi eldsjälar som arbetar med fiber-frågan i Mark har mycket stor nytta av det jobb som Gullik Webjörn i Fritsla utför med detaljering av nätfrågor, kontaktskapande med operatörer och experter inom skilda områden. Givetvis delar vi med oss av det vi tar fram till alla som vill ha information, så att vi når en större förståelse överlag av vad vi arbetar för. (Fritslas motsvarighet till ubbhult.net heter givetvis fritsla.net)

Sittande från vänster till höger framför kameran (klicka på bilden ovan för en större version):
Richard Lindström, IT-chef med många år i Marks kommun
Robert Stjernström, ny Kommunikations- och IT-chef i Marks kommun
Gullik Webjörn, eldsjäl i Fritsla
Lars Boström, eldsjäl i Ubbhult/Hägnen
Mike Björklind, eldsjäl bakom kameran.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *