Kategoriarkiv: Ej kategoriserat

En statusrapport

Vi har passerat det datum då vi först hade hoppats kunna vara igång och ha ljus i våra fibrer (halvårsskiftet). Dock är inte allt klart för driftsättning av nätet och styrelsen kämpar på för att lägga de sista pusselbitarna. Här kommer en beskrivning av läget. Läs mer

Färdigblåst

Nu är det inte bara färdiggrävt i vårt nät utan vi har även blåst fiber i alla våra slangar. Vi hade inte ett enda stopp under etapp 2, vilket innebär att vi totalt på grund av våra egna grävare bara haft en enda sönderklämd slang på alla dessa mil. Jämförelsevis så är detta ett enastående gott resultat! Än mer om man tar de besvärliga förhållanden vi har i Ubbhult i beaktning.

Vad som pågår i full skala nu är att vi är runt och svetsar ihop alla våra fiberkablar. Dels vid varje ansluten fastighet i anslutningsboxen, dels i varje kopplingsskåp på väg till noden. Detta arbete lär ta ytterligare några veckor i anspråk.fiberblasning3 fiberblasning4

Information från styrelsemöte

Styrelsemöte hölls den 24/5 i Kråkereds Bygdegård.

Mötet inleddes med att Göran Elfving från företaget Fiberekonomi presenterade sitt erbjudande om hur dom kan hjälpa oss med fakturering och bokföring framöver. Styrelsen ska granska detta erbjudande och jämföra med andra aktörer.

Största frågan för styrelsen är ekonomin och hur vi ska klara likviditeten i föreningen fram tills bidragsbeslut är fattade och utbetalda samt inbetald moms återbetalas. Vi har ansökt om en förlängd borgen från Marks kommun för att överbrygga perioden då vi måste ligga ute med moms samt eventuella bidrag för fas 2. Mer information om ekonomin kommer snart.

Teknikgruppen jobbar vidare med att få in erbjudanden om gruppavtal men hittills har vi bara fått ett konkret erbjudande från ComHem. Vad gäller fibernätet så är det färdiggrävt överallt och blåsning och svetsning av fibern pågår. Detta ska förhoppningsvis bli klart under juni månad.

Nu blåser vi igen!

Nu är våra fiberblåsare tillbaka. Flyter arbetet på utan större incidenter räknar de med att vara klara i början på vecka 23.

Detta betyder att finns det några som fortfarande inte är klara med sin anslutningsbox så är sista chansen nu!blasning

Årsstämman

Ordinarie föreningsstämma i Ubbhult Fiber ekonomiska förening hölls söndagen 10/5 i Sätila Bygdegård. Cirka 100 medlemmar deltog i stämman.
Stämman godkände valberedningens förslag på styrelseledamöter. Ordförande Sten Rylander avgick som ordförande men kvarstår i styrelsen. Till ny ordförande valdes Christian Jarhult. Hela den nya styrelsen finns under kontaktinformation på hemsidan.
På stämman beslutades bl.a. om att nätavgiften, dvs den avgift som ska täcka drift och underhåll av vårt fibernät, kommer att vara 50 kronor/månad. Vidare beslutades att medlemsavgiften ska var 100 kronor även nästa år.

Efter ordinarie mötets avslutande informerade teknikgruppen om arbetet med gruppavtal. Vi har för närvarande fått in ett gruppavtal från Comhem, men förhoppningsvis får vi in fler gruppavtalserbjudanden från andra aktörer. Mer information om detta kommer framöver.

All slang nedgrävd!

Nu är all slang nedgrävd!

Vi tackar grabbarna på MarkTeknik som kämpat på genom vatten, sten, en och annat åkerplätt, elkablar, berg, trafik mm men som också mötts av soliga dagar, fantastiska vyer och en massa trevliga Ubbhultsbor! 🙂
markteknik

Senaste nytt om grävarbeten

Sida vid sida, följs el och fiber ganska så ofta i våra marker. Vi har haft stor hjälp av Vattenfall och Fortum under vår resa med samkanalisation samt att vi fått tillgång till deras rörgenomföringar under våra vägar. Senaste, och kanske viktigaste, arbetet Vattenfall utfört är lite grävningar kring Bygdeföreningen. Så nu är vi äntligen ihopkopplade med noden!

I övrigt så är vi och gräver i Hägnen. En vecka till, så skall det med lite tur vara färdiggrävt. Och då pratar vi om hela vårt nät!

vattenfall1bvattenfall2b

 

Mera grävning…

Ut på djupa vatten har vi stundom varit under denna fiberresa, men är nu tillbaka på torra land!

All sjökabel är på plats, nedgrävd och ”förankrad” i strandkanten.

I Jäxviken och Hästebacka har vi en vecka kvar. I Hägnen grävs det också för fullt, men där behöver vi lite längre tid innan det är klart!

gravmaskin1b gravmaskin2b

Tilläggsinformation om mediaomvandlaren

Här kommer lite extra info om elkabeln till mediaomvandlaren:
Elkabeln till mediaomvandlaren skall vara 1 m. Såpass nära skall alltså eluttaget vara.
Eller så köper du en egen längre elkabel till mediaomvandlaren, skall finnas i fackhandeln.
Eller så skarvar du med förlängningssladd.
Eller så ber du din elektriker att installera ett nytt eluttag.