Grävning åter igång på Grusvägen

Denna vecka (v.30) återupptas arbetet med andra grävlaget på Grusvägen, med början i Vikaliden och går i vägen mot Lervik.

Grävlaget på väg mot Mölnebacka har semester v.30, åter igen från v.31.

Ubbhults Fiber på Facebook

Ett tips till alla som inte redan upptäckt gruppen på Facebook:

Det finns en bra kanal för fortlöpande information i Ubbhults Fibers Facebook-grupp, som just nu har 149 medlemmar. Alla medlemmar kan göra inlägg, lägga in foton mm. Anita, som är kassör i föreningen, har förordat att alla skall vara med i gruppen för att lättare få information och uppdateringar.

Alltså, om ni inte redan har hittat dit, ta en titt här:

Ubbhults Fiber

Medlemshjälp

Hej alla fibermedlemmar!
Tack för all respons från förra förfrågan. Vi har fått mängder med erbjudanden om att låna släpkärror och få fötter till våra kopplingsskåp tog inte många minuter. Så är det när man är många!
Här finns fler uppgifter:
  • Vid vårt lager nere på Interiörhusets stora plan, börjar det bli en hel del skräp nu. Jag har en pigg pensionär som erbjudit sig att hjälpa, men han behöver en arbetskamrat. Det handlar om att köra en eller två släpkärror till tippen med tomma kabeltrummor och en massa överblivna plaststumpar. Vi behöver även mäta upp och märka en massa slangslingor som ligger osorterat där.
  • Vi måste mäta in vårt nät, ett arbete som vi redan borde ha börjat med. En tjänst man kan köpa, eller göra ideellt. Då schaktkostnaden är dyr i Ubbhult, vill vi göra detta med medlemsinsatser, allt för att hålla nere priset. Första utmaningen är att få tag på en riktig apparat som kan mäta in koordinaterna tillräckligt noga, det räcker inte med en iphone. Vi är 350 medlemmar som har släkt, arbetskamrater och vänner. Det ger ett kontaktnät på kanske 20 000 personer. Någon känner någon som är utsättare, jobbar på stort entreprenadbolag, uthyrningsfirma eller dylikt? Det är i alla fall vår förhoppning. Detta arbete behöver göras minst var fjortonde dag, spåren efter maskinerna försvinner ganska snabbt på många platser. Har vi möjlighet att låna inmätningsutrustning? Har vi personer som hinner med att göra jobbet?
  • Sjökabel är också en tjänst man kan köpa men vi planerar att göra det själva. Vi har inventerat alla aktuella stränder, i nuläget var det väl bara ett ställe med lite frågetecken om landkabeln verkligen kommer dit där det är ritat. Några ingenjörer funderar på hur de skall bygga om skogskärran så att vi kommer fram med kabeltrumman. Vi andra fortsätter att samla 5-litersdunkar. På Grusvägen är Birgit Zabel insamlingskoordinator och längs med drumlinen lämnar vi in dunkar till Lena Heybroek på sadelmakeriet (gamla snickeriet)!
Hör av er!
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Markus Otterloo
Samordnare Ubbhults Fiber
Mobil 0702 612051
Markus.Otterloo(at)ubbhult.net

Grävstart!

Idag, 5 maj, anlände första grävlaget till Ubbhult. Vi önskar dom all lycka med plöjningen/grävningen och hoppas att hindren på vägen inte ska vara för många. Håll kontakten med din områdesansvarige och hjälp till så allt blir klart för att jobba i ditt område!

201405051461_resize 201405051460_resize 201405051458_resize 201405051457_resize

Första spadtaget på måndag!

Den 5 maj kommer grävmaskinerna till byn för att börja gräva ner vår optokabel. Vi börjar i Hultet och fortsätter västerut. När fler områden blir klara med markavtalen kan flera grävmaskiner vara igång samtidigt. Siktet är inställt på att fem mil kanalisation ska vara nedgrävt innan årets slut!

Uppstartsmöte med Cliffton

Hultet, Kråkered och Rydebacke ligger långt fram i projekteringen och det borde inte vara några större problem att kunna börja gräva inom några veckor. På styrelsemötet beslutades att boka uppstartsmöte med Cliffton med inriktning att påbörja grävning 28/4.

Alternativ till telia undersöks

IPOnly ska bygga ut fibernätet i Härryda kommun och planen är att Hällingsjö ska vara klart innan 2014 års utgång.

IPOnly var med på det senaste styrelsemötet den 7 april och informerade om sina tjänster.

Tjänsteleverantörer säljer helt fritt i deras nät. Flertalet av de stora operatörerna agerar idag i IPOnlys nät. De kan erbjuda ett öppet nät där t.ex. 100 användare kan välja ett tjänsteerbjudande genom gruppavtal och resterande är fria att välja annan tjänsteleverantör.

Prisexempel: Ca 80 kr billigare än Telia på en 100/10 tjänst.