Arbete på Backäckravägen

Ett större svetsarbete har utförts vid lägenheterna på Backäckravägen. Detta har resulterat i att viss omkonfigurering måste göras hos vår kommunikationsoperatör, vilket i sin tur kan leda till driftstörningar för de boende i lägenheterna. Allt beräknas fungera som vanligt igen under någon gång under morgondagen.

Våra skåp är nu leca-fyllda

Leca-fyllning Sjödal 2016
Johan Hieronymus, Stig Östanbäck och Anders Täck har monterat snökäpp och fyllt med leca i området Sjödal.
(foto: Jakob Bjerke)

De flesta av våra skåp har nu blivit fyllda med leca. 20-talet medlemmar engagerade sig efter det senaste utskicket. Vi kontrollerade sök-/varningsband och fyllde upp med leca i botten på skåpen. Lecan ska förhindra att gnagare finner en behaglig tillvaro bland de smaskiga fiberkablarna.

De skåp som står utsatt till fick också en käpp monterad, så snöröjare, dikesklippare och slåttermaskiner lättare ska kunna undvika att skada skåpen. Vi passade även på att försöka identifiera risker med skåpen, som kommer bli ett av underlagen till den riskanalys som vi som fiberförening är skyldiga att skicka in till Länsstyrelsen.

Vad vi ännu inte gjort när det gäller skåpen är att märka upp dem, men detta blir vid ett senare tillfälle. Problem påstöttes vid några av skåpen och dessa får vi besiktiga närmare senare.

Stort tack från oss i styrelsen till alla som var med!

Oplanerat driftavbrott

Edit 17:29: DE-teknik, som jobbat med felsökningen, meddelade just att felet är åtgärdat!

Idag vid 14-tiden blev vårt nät frånkopplat från omvärlden på grund av arbetet med att laga de ännu icke fungerande anslutningarna. Förmodligen handlade det om felaktig återkontaktering efter ett svetsarbete. Anslutningen har kommit och gått medan Bynets entreprenör felsökt och felsökning pågår ännu. Förhoppningsvis har vi snart ett stabilt nät.

Driftstopp måndag 9-12

 

På måndag förmiddag kommer DE Teknik att svetsa om ett skåp där inkommande signal sitter. Detta innebär avbrott på samtliga tjänster. Detta arbete kommer utföras under tiden 9 – 12 måndag 23/11.

Koppla in era Mediakonverterare och slå på strömmen

För att vi ska kunna se hur många fungerande anslutningar vi har från medlemmar till nodrummet så är det viktigt att alla installerar sina mediakonverterare och slår på strömmen. Strömmen till mediakonvertern ska alltså lämnas påslagen efter att ni sett att WAN lampan tänds.

Det är även bra om ni följer instruktionen Testa er anslutning och meddela oss om ni har felaktig anslutningsadress. Står det fel adress, finns en risk att det är felkopplat i nodrummet. Skicka ett mejl till support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net och fortsätt inte med registreringen.

 

Hur du startar upp tjänsterna från Com Hem

Comhem TivoDen stora majoriteten av våra medlemmar har valt att ansluta sig till gruppavtalet. Om du inte är en av dem kan du sluta läsa här.

Nu när vårt nät är i drift har vi gjort vårt bästa för att tillsammans med Com Hem starta upp tjänsterna i gruppavtalet så snabbt som möjligt. Men även om föreningen och Com Hem kommit överens om ett startdatum, måste du som är ansluten aktivera dina tjänster innan den utrustning du behöver skickas ut. Fortsätt läsa ”Hur du startar upp tjänsterna från Com Hem”

Nu kör vi!

FiberfyrverkeriIdag blev IP-Only klara med anslutningen av vårt nät, och ett par skärmdumpar från Bredbandskollen har redan synts på Facebook! Nu kan alltså tjänsteleverantörer börja leverera.

Efter dialog med Comhem startar vi gruppavtalet redan 16 november! Från och med detta datum kan du som är gruppavtalsansluten aktivera dina tjänster. Mer information om detta kommer de närmsta dagarna.

Du som tänkt köpa tjänster från någon annan leverantör kan beställa nu för att få igång det så snart som möjligt. Man kan använda portalen harrydastadsnat.se.

Lyser inte WAN hos dig? Skicka ett mejl till support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net med ditt fastighetsnummer (och även namn på anslutningen om du har flera), så felsöker vi så snart vi kan!