Hur du startar upp tjänsterna från Com Hem

Comhem TivoDen stora majoriteten av våra medlemmar har valt att ansluta sig till gruppavtalet. Om du inte är en av dem kan du sluta läsa här.

Nu när vårt nät är i drift har vi gjort vårt bästa för att tillsammans med Com Hem starta upp tjänsterna i gruppavtalet så snabbt som möjligt. Men även om föreningen och Com Hem kommit överens om ett startdatum, måste du som är ansluten aktivera dina tjänster innan den utrustning du behöver skickas ut.

Ring Com Hem 16 november

Efter dialog med Com Hem har vi kommit överens om att de startar upp tjänsterna i avtalet redan 16 november. Dessutom betalar vi inte för november månad, utan debiteringen startar först i december. Vad du som medlem behöver göra är att ringa Com Hem på telefonnummer 0775-17 17 20 så skickar de utrustningen till dig. Du har den inom ett par dagar.

Hur betalar man för gruppavtalet?

Tjänsterna i gruppavtalet faktureras från föreningen (tillsammans med nätavgiften), som i sin tur faktureras från Com Hem. Många av er har redan fått den första fakturan, som gäller avgiften för januari till mars. Avgift för december månad kommer alltså påföras nästa faktura!

Anledningen till att man betalar för ett helt kvartal är att vi i vårt avtal med Fiberekonomi (den ekonomifirma vi anlitat) skrivit att pappersfaktura och e-faktura skickas ut kvartalsvis, medan autogiro går månadsvis. Detta för att hålla nere priset för tjänsterna. Du kan alltså välja autogiro om du hellre vill betala månadsvis. Detta görs via Fiberekonomis portal, om vilken det finns information i följebrevet till fakturan.

Information till dig som väljer autogiro

I och med att vi faktureras kvartalsvis i förskott från Com Hem, blir effekten för er som betalar månadsvis (dvs autogiro) att ni behöver betala två månader i förskott. De två första debiteringarna på nästa år kommer bli dubbla för att ”komma i fas” med detta.

Är det problem med din anslutning?

Ett nytt nät har inte sällan barnsjukdomar. Vi har redan märkt att vissa anslutningar inte fungerar som de ska och kräver felsökning. Den som har en icke-fungerande anslutning vill förmodligen inte betala månadsavgift för tjänster som inte kan utnyttjas, och därför har vi avtalat med Com Hem att dessa anslutningar inte ska debiteras förrän de fungerar. Därför är det viktigt att du som har gruppavtalet snarast kontrollerar att din anslutning fungerar genom att koppla in mediaomvandlaren och se att WAN-lampan tänds efter några minuter! Meddela oss på support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net och abonnemang(ersätt med snabel-a)ubbhult.net om det inte fungerar. Hur du testar din anslutning finns beskrivet mer ingående här.

Ytterligare ett bra test, efter att du kontrollerat att WAN har tänts, är att koppla in en dator till port 1 på mediaomvandlaren och surfa till portal.ip-only.se. Du ska kunna komma in på denna sida och klicka ”Nästa”, varpå din adress visas längst ner på sidan. Står det rätt adress där vet vi att det är rätt kopplat i nodrummet. Står det inte rätt adress, meddela föreningen på support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net! Du behöver inte gå vidare med registreringen på sidan om du inte vill.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.