Nu kan ni göra en intresseanmälan

På höger sida har vi nu lagt till en så kallad widget för att enklare möjliggöra intresseanmälning till att skapa och deltaga i vår fiberförening. För att försvåra mailattacker från web-bots har vi tyvärr tvingats göra flertalet fält obligatoriska.

Vi ber om överseende med detta och hoppas att ni använder denna möjlighet ändå.

 

 

Södra Kinds Fiber Ekonomisk Förening

Södra Kinds Fiber Ekonomisk Förening

De är nu 215 medlemmar och över 300 anmälda anslutningar i sin förening för Fiberanslutning i Kalv, Håcksvik, Mårdaklev och Ö:a Frölunda. Detta är alltså vad som händer på landsbygden i vår grannkommun Svenljunga just nu.

Man kan också på deras hemsida läsa att deras förtroendevalda i kommunen har insett vikten för bygdens framtid och vill satsa på bredband i hela området. En helt enad kommunstyrelse har därför vid fullmäktigemötet 16 maj beslutat satsa 19 MSEK på stamnät varav 9,5 MSEK utgörs av bidrag från Västra Götalands regionen.

Bredband via fiber beräknas till hösten (utan något ekonomiskt stöd!)

Bredband via fiber beräknas till hösten

Uppvidinge 2011-07-05 | Uppdaterad 2011-07-05

Nu har bredbandsutbyggnaden i Uppvidinge kommit till Lindshammar. Genom ett samarbete med Vetlanda kommun blir det utbyggnad av ett fibernät i höst.

It-bolaget Uppcom har tecknat ett samarbetsavtal med Vetlanda Energi och Teknik AB (Vetab) som ska leda till att Lindshammarborna ska kunna ansluta sig till det planerade fibernätet. För de boende innebär det möjligheter till bredband via fiber med internet, uppkoppling av telefon och tv-anslutning.
Vetab har tillsammans med byalag norr om Lindshammar påbörjat ett arbete med framdragning av fiber. Det görs i samband med att EON vädersäkrar området och gräver ned kablar fram till ställverket i Lindshammar. I den del som ligger i Uppvidinge kommun kommer arbetet att påbörjas i augusti och beräknas vara klart under hösten.
Uppcom kommer att ersätta Vetab för kostnaden för stamfiber fram till Lindshammar och den del som ligger i Uppvidinge kommun kommer att ägas av Uppcom. Samarbetet är ännu i ett inledande skede, och bolagen kommer också att samarbeta med eventuella byalag och andra för att skapa lösningar.
Några statliga pengar eller annat ekonomiskt stöd till projektet finns inte, men man räknar med att genomföra det genom att byalag bidrar med praktiskt arbete men det förutsätter också att det blir en hög anslutningsgrad för att fibernätet ska gå vidare från Lindshammar.

http://www.smp.se/nyheter/uppvidinge/bredband-via-fiber-beraknas-till-hosten%282846867%29.gm

Vara kommun satsar på Fiber till alla.

Kommunen satsar på bredband

Verkligheten i Vara kommun är idag att många på landsbygden inte har fungerande ADSL-uppkoppling. Dessutom aviseras nedläggning av telestationer och vi vet också att kopparledningarna är dåliga på vissa ställen.

Kommunen vill satsa på att bygga ut fiber för att:

  • Behålla och utveckla en levande landsbygd
  • Fortsätta satsningen på näringslivet
  • Ge möjligheter till arbete hemifrån
  • Göra kommunen mer attraktiv- få fler personer och företag att flytta hit

Fibernät är framtidens mest säkra och effektiva bredbandsleverantör. Projektet att bygga ut fibernät inom hela Vara kommun är därför ett viktigt steg. På landsbygden finns inte samma möjlighet som i tätort vad gäller tillgång till bredband. Med fibernät på landsbygden ökar möjligheten för näringslivet i kommunen att stå upp emot konkurrensen. Det kommer att ge alla hushåll och företag anslutna till fibernätet tillgång till 100 Mbit/s i bredbandshastighet.

 

Man kanske hellre borde vara i Vara? 😉

http://www.vara.se/lankar/bredband.4.306fdfe712d7ec58adc80008509.html

Därför startar vi en ekonomisk förening

Att starta en ekonomisk förening har som syfte att skapa EN part med tydliga mål istället för dagens situation, där vi endast är ett antal privatpersoner, med – kanske – lite olika mål.

När den ekonomiska föreningen etablerats, gör föreningen ett antal utfästelser och ställningstaganden som endast ska finnas i EN version. De utfästelser och ställningstaganden som ska gälla, etableras utifrån föreningens årsmöten och/eller extra möten. Föreningens mål blir alltså tydligare, med mindre utrymme till individuella vinklingar.

Styrelsens uppdrag blir ett tydligt åtagande mot föreningens medlemmar, där styrelsen SKA tillvarata ALLA medlemmars intresse.

Det gäller alltså att konstituera en ekonomisk förening och stadgar som tydligt ska ange riktningen för föreningen, som ska kunna förvaltas av varje medlem i, först och främst, föreningens styrelse. För en god förståelse av föreningsstadgarnas innebörd krävs en god kommunikation mellan styrelsemedlemmarna och deras eventuella delegerade, så att föreningen i möjligaste mån hela tiden kan redogöra för EN bild av våra mål och uppnådd progress.

Ekvationen är ganska enkel: Utan att ha en enad bild av våra mål, kan vi inte säga hur långt vi kommit i arbetet. Vi vet inte vad som ska göras och därför vet vi inte heller hur långt vi kommit.

Ny sida med andra fiberprojekt

För att försöka öka informationsflödet om fiberprojekt i allmänhet har jag skapat en ny sida med förteckning över existerande och kommande fibernät i landet.

På de samlade sidorna kan man läsa vad etableringen har kostat i andra projekt och vad det uppskattas kosta i andra, pågående eller uppstartande projekt.

Följ denna länk: Omvärld -> Andra fiberprojekt