Informationsmötet den 17 september

Mötet samlade nära hundra deltagare som fick information och möjlighet att ställa frågor. Här en sammanfattning av informationen som gavs:

Upphandlingen

För våra upphandlingar gäller lagen om offentlig upphandling vilket ställer krav på förfarande och underlagen för anbuden. Vi annonserade vår upphandling av systemleverans och markentreprenad den 8 augusti med anbudstid till 2 september. På systemleveransen fick vi in ett anbud och på markentreprenaden fick vi bara in ett anbud på del av entreprenaden. Vi har nu en dialog med länstyrelsen om hur vi kan gå vidare i detta läge, men har inte klara besked i dagsläget.

Tidplan

Vi hade hoppats kunna teckna avtal och starta grävning nu i september, men avsaknaden av anbud gör att detta blir först senare. Vi har dock en del att göra innan vi kan sätta skopan i marken – en del tillstånd behöver sökas och avtalen med markägarna behöver skrivas.
Vår förhoppning är dock att kunna komma igång i höst och bli klara med grävning och fiberblåsning till kommande (sen)sommar. Även om vi gräver och testar i etapper så kommer inte nätet igång innan hela första etappen är klar. Vi siktar fortfarande på att få igång nätet nästa höst och jobbar på för att klara detta.

Grusvägen fiber

För ett par månader sedan fick vi en förfrågan från Grusvägen fiber om dom i stället kunde komma med i vår förening. Detta rör området Egypten/Lerviksvägen i Härryda kommun. Då området ligger utanför vad vi sökt och fått beviljat bidrag för har vi definierat detta som etapp 2 och välkomnar boende i området som medlemmar. Vi kan dock inte starta etapp 2 innan vi har finansieringen klar. Kanske behöver vi söka mer bidrag om vi inte relativt snart ser att denna utökning kan rymmas inom beviljat bidrag.
Innan detta är klart tecknar vi inga anslutningsavtal med boende i området ”Grusvägen”.

Projektering och områden

Johan Lidén visade översiktskartan över våra områden, hur det är tänkt att dra fiberkabeln och hur man hittar kontaktinformation på hemsidan. Frågor bör i första hand gå till områdesansvarig för ditt område.

Medlemsfakta

Jakob Bjerke berättade om vårt medlemsregister och redogjorde för hur det ser ut i nuläget:
  • 303 medlemmar i registret
  • 265 betalande (på något sätt)
  • 199 har betalat insatsen för anslutning
  • 202 har betalat medlemsavgift för 2013
Av ca 600 hushåll har alltså 1/3 valt att ansluta sig. Bra om alla kan hjälpas åt att få fler att komma med.
Från ”Grusvägen” har vi 21 anmälningar, varav 8 betalat första insats.

Markavtalen

Lars Boström redogjorde för den pilotverksamhet som görs nu med markavtalen. Syftet är att tillsammans med några av markägarna få fram ett avtal som innehållar vad som behövs, både från markägarens och föreningens perspektiv. Ytterligare markägare får gärna vara med i piloten. Kontakta Lars!

Frågestund

Efter presentationerna var det en frågestund där allt från hur man kan dra fiber i befintliga rör till hur man vet när det är dags att säga upp befintligt telefonabonnemang diskuterades.

Sten Rylander
———————————-

2 svar på ”Informationsmötet den 17 september”

  1. Är ni intresserade av lite tim priser på grävning från oss Patriksentreprenad
    Patrikbrunnsborrning AB
    Mvh Patrik 0733664072

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.