Kategoriarkiv: Informationsutbyte och möten

Här samlar vi inlägg och information som relaterar till möten mellan byalag, byalag/kommun och föreningsmöten.

Anslutningsavtalen är nu utskickade

Anslutningsavtalen är nu utskickade
På senaste styrelsemötet 2013-06-03 beslutades att vi skulle skicka ut anslutningsavstalen till medlemmarna, i stället för att ta det via områdesansvariga. Dom har nu gått ut med posten.
Har du inte fått något avtal, men tycker att du borde ha fått? Kontakta i så fall områdesansvarig för ditt område. Du hittar informationen under ”Områdeskarta med ansvariga”.
När du skickar tillbaka avtalet räcker det med att du skickar tillbaka det ena och behåller det andra som din kopia. Vill du absolut ha ett ex påskrivet av föreningen så skicka tillbaka båda, så får vi lösa det. Annars avser vi skicka en bekräftelse per e-post i stället, för att spara kostnader.
Nu jobbar vi vidare för att få upphandlingsunderlaget klart och begära in anbud på byggandet.
Hemsidan
Denna har justerats en del och kompletterats med bl.a. områdeskarta och kontaktinformation till områdesansvariga.
Som du märkt så har vi också integrerat vår hemsida med övriga föreningar i Ubbhult på ubbhult.se.
På detta sätt får vi alla en samlad bild av vad som pågår i Ubbhult med omnejd.

Sammanfattning av årsmötet

Årsmötet, som var välbesökt, hölls den 11/4 i Bygdegården, Ubbhult, och föregicks av information från byNet som arbetar med projekteringen av vårt nät.
Att notera från mötet är:

– Vi har fått en nyvald och utökad styrelse. Se kontaktinformation för detaljer. Bra förstärkning nu när projektet går in i en mer intensiv fas.

– Vi har fått klartecken på vår bidragsansökan.

– Kalkylen från projekteringen pekar på dryga 14.000 kr per anslutning efter bidrag. Stämman beslutade att vi går vidare med projekteringen och att vi sätter ett tak på 18.000 kr. Pekar fortsatt projektering på att detta tak kan komma att överskridas ska styrelsen kalla till extra föreningsstämma för nytt beslut.

– Beslut togs också om att påbörja upphandling för projektet och att förhandla och teckna avtal med markägare.

– Utformningen av anslutningsavtalet för medlemmar och betalningsplan beslutades.

Betalningsplan:

 • En insats om 5.000 kr betalas i anslutning till att avtalet tecknas.
 • En ytterligare insats om 5.000 kr betalas när projektet kommit igång och pengarna behövs, troligen någon gång under hösten.
 • En sista insats betalas i slutet av projektet då de verkliga kostnaderna är kända.

Anslutningsavtalet finns under ”Ubbhult Fiber ek förening”.
Områdesansvariga kommer att ta kontakt med medlemmarna för att teckna anslutningsavtalet.

Motioner till årsmötet

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14/3.

Observera att endast medlemmar i föreningen kan skicka motioner och har rösträtt på årsmötet. Man får ett medlemsbevis när man har ansökt om medlemskap, blivit godkänd och betalat medlemsavgiften på 100:-.

Årsmötet är torsdagen 11/4 där en rad viktiga frågor kommer upp såsom:

 • Beslut om att ge ByNet uppdraget att börja projektera.
 • Beslut om att påbörja upphandling av gräventreprenaden med hjälp av ByNet.
 • Beslut om hur vi finansierar detta under byggtiden.

Säger årsmötet ja till ovanstående förslag innebär det att de medlemmar som väljer att fortsätta vara med, blir skyldiga att solidariskt dela på de kostnader detta projekt medför.

Separat kallelse till årsmötet kommer att gå ut.

Fiber nedgrävd innan året är slut?

På mötet i tisdags (26/2) framkom att detta är ambitionen.

Årsmöte

Föreningens årsmöte kommer att hållas vecka 15, torsdag 11/4 klockan 18:00 i Kråkereds bygdegård. Det är då föreningen ska hålla en omröstningen om vi ska gå vidare med projektet eller inte.

Det kommer även väljas en ny styrelse. Det behövs alla sorter i styrelsen, både erfarna föreningsrävar, oerfarna och många olika kunskaper. Många i styrelsen ökar möjligheterna att ro projektet i land och det behöver inte bli ett så tungt lass att bära för var och en.

Mer info om årsmötet kommer inom kort.

Innan årsmötet

En lista togs fram på områdesansvariga. De fick i uppgift att se till att alla fastigheter inom föreningens område innan årsmötet ska ha fått personlig information och möjlighet att gå med i fiberföreningen. Informationsmaterial har tagits fram som hjälpmedel.

Områdesansvariga:

 • Hästebacka – Ingmar Skarin, Roger Carlsson
 • Jäxviken – Urban Hedälv
 • Gäddhult – Ola Nihlén, Claes Calvert
 • Flygsnäs – Bo Karlsson
 • Hägnen – Pontus Rosenqvist, Richard Celius, Lars Boström
 • Hultet – Torgny Bark och Johan Lidén
 • Kråkered – Fredrik Gustavsson, Niklas Persson
 • Sjödal – Jakob Bjerke, Annika Sjöberg
 • Rydebacke – Piers Byford, Dagfinn Hotvedt, Markus Otterloo
 • Kärrsgärde – Håkan Kärrengård
 • Ubbhult/kba – Mary Bergman, Jimmy Petersson

Preliminärt pris per anslutning klart

På byalagsmötet i tisdags (13/11) representerade Peter Sonnius vår samarbetspartner ByNet.

Det blev en mycket trevlig träff, med stark insats från ByNet med en saklig och pedagogisk genomgång av projektet så här långt. En mycket positiv nyhet – även för mig – var det pris som räknats fram, för varje anslutning.

Priset blir cirka 23 000 kronor per anslutning.
Om allt sedan går enligt plan och vi får de bidrag vi ansökt om, hamnar priset på cirka 15 000 kronor per anslutning.

Priset gäller alltså för enskilda anslutningar oavsett om det är till ett privat boende, till ett företag, kyrka eller daghem – alltså ALLA. De som önskar dra in extra fiber betalar 5 000 kronor per fiberanslutning utöver priset för den enskilda anslutningen.

Alltså ska den som vill ha 10 fiberanslutningar betala fullt pris för den första plus 5 000 per styck för de 9 extra anslutningarna. Utan bidrag blir då priset för 10 separata anslutningar på en plats 23 000 plus 9 gånger 5 000 = 68 000 kronor. Med bidrag blir priset för de 10 anslutningarna 68 000 minus 8 000 = 60 000 kronor.