Årsstämman

Ordinarie föreningsstämma i Ubbhult Fiber ekonomiska förening hölls söndagen 10/5 i Sätila Bygdegård. Cirka 100 medlemmar deltog i stämman.
Stämman godkände valberedningens förslag på styrelseledamöter. Ordförande Sten Rylander avgick som ordförande men kvarstår i styrelsen. Till ny ordförande valdes Christian Jarhult. Hela den nya styrelsen finns under kontaktinformation på hemsidan.
På stämman beslutades bl.a. om att nätavgiften, dvs den avgift som ska täcka drift och underhåll av vårt fibernät, kommer att vara 50 kronor/månad. Vidare beslutades att medlemsavgiften ska var 100 kronor även nästa år.

Efter ordinarie mötets avslutande informerade teknikgruppen om arbetet med gruppavtal. Vi har för närvarande fått in ett gruppavtal från Comhem, men förhoppningsvis får vi in fler gruppavtalserbjudanden från andra aktörer. Mer information om detta kommer framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *