Felaktigt kontaktdon i mediaomvandlaren!

SFP-donIdag hade vi den första utlämningen av mediaomvandlare. Direkt efteråt fick vi rapporter om att inomhusfiberkontakten inte passar i det SFP-don (se bild) som följer med. Vi tar upp detta med IP-Only och hoppas hitta en lösning i början på kommande vecka. Utkvittering av mediaboxar kommer fortgå som planerat.

Status, ekonomi och ytterligare insats

Kära föreningsmedlemmar!

Ubbhult fiber har nu efter drygt tre år som förening snart färdigställt sitt nät; De sista spadtagen för att gräva ner slang togs för några veckor sedan och nu pågår arbetet med att ”blåsa” fiber i alla slangar och svetsa ihop dem. När det är klart om några veckor har varje medlem (minst) ett sammanhängande fiberpar från sin fastighet ända till nodrummet i Bygdegården (med ett par undantag tyvärr, där försenade åtgärder från Vattenfall senarelagt anslutning för ett par medlemmar). Vi i den nya styrelsen, som är drygt fyra veckor gammal, jobbar hårt för att nätet ska komma i drift så snart som möjligt.
Fortsätt läsa ”Status, ekonomi och ytterligare insats”

Teknikgruppen

För någon vecka sedan gick anbudstiden ut för det kommunikationsoperatörsavtal som föreningen ska teckna. En kommunikationsoperatör är det företag som ansvarar för att fibernätet fungerar rent tekniskt, och har hand om den aktiva (strömsatta) utrustningen i nätet.

Teknikgruppen träffas och bedömer de inkomna anbuden enligt en mall som finns framtagen, och efter detta är gjort ges sedan ett förslag till styrelsen om vilken operatör som bäst uppfyller föreningens krav, villkor och önskemål.

Medlemmarna i teknikgruppen är Christian Jarhult, Johan Orstadius, Morgan Gustafsson, Ola Nihlén, Rickard Bäckman, Torgny Bark och Lars Boström.