Frågor och Svar (uppdaterad 2013-07-22)

Frågor och svar angående Ubbhult Fiber Ekonomiska Förening (UF).

Notera att denna sida kommer att förändras under tiden som projektet fortlöper.

Vad kommer det att kosta?

Vid nuvarande medlemsantal i föreningen (174 st) är kalkylen från ByNet att kabeln kommer att kosta cirka 23 000 kr per hushåll. Priset gäller om föreningens medlemmar bidrar med viss arbetsinsats . Troligen kommer priset att kunna sänkas till cirka 15 000 kr per hushåll med hjälp av bidrag. Om medlemsantalet ökar blir det billigare per hushåll. Sedan tillkommer en månadskostnad på 299 kr per abonnent för Telias standardpaket samt 50 kr föreningsavgift per abonnent som båda faktureras av föreningen.

Varför just nu?

Staten har ett mål att 90% av landets hushåll ska en bredbandskapacitet på minst 100 megabit/s för år 2020. Fram till dess ger man troligen bidrag till olika fiberföreningar som gör en egen insats för att få fiberkabel framdragen.

Betalar man mer om man bor längre bort eller i utkanten av området?

Nej. Alla medlemmar i föreningen som är medlemmar när grävandet sätter igång, betalar samma anslutningskostnad.

Betalar man mer om man blir medlem efter det att grävningen har börjat?

Ja, om man tillkommer som medlem när grävandet nära ens bostad har börjat, tillkommer en avgift som kommer de tidigare medlemmarna tillgodo.

Förslag: Ja, om man tillkommer som medlem när det innebär extra kostnader för föreningen att koppla upp medlemmens fastighet, tillkommer en avgift.

Vad räknas som Ubbhult, dvs var kommer kabeln att byggas ut?

Alla hushåll i Sjödal, Kråkered, Oljanäs, Hultet, Hägnen, Gäddhult, Jäxviken, Hästebacka, Rydebacke, Ubbhults Såg … ? och alla däremellan. Se karta på hemsidan http://www.ubbhult.net/wordpress/?page_id=105 .

Hur många kilometer kabel ska dras i Ubbhult?

Cirka 44 kilometer kabel.

Varför just Telia?

Det finns idag inget alternativ. Telia erbjuder föreningen ett förmånligt upplägg med överkomlig kostnadsnivå och ett bra tjänsteutbud.

Hur går betalningen av anslutningskostnaden till?

Föreningen skriver avtal med leverantörer och medlemmar och fakturerar sedan medlemmarna. En första inbetalning brukar vara på 4-5 000 kr. Styrelsen beslutar sedan om ytterligare inbetalningar i takt med kostnaderna för fibernätsbygget. En avräkning görs efter att projektet är avslutat.

Hur lång tid är avtalet på?

Avtalet som föreningen skriver med Telia är på 5 år.

Vad händer efter 5 år, kan föreningen byta leverantör?

Ja men det kan krävas ny kringutrustning. Förhoppningsvis finns då fler leverantörer som är intresserade att leverera kommunikation och tjänster.

Vem äger utrustningen i hemmen efter 5 år?

Den ägs av Telia under hela avtalsperioden. Går den sönder under denna tid byts den ut av Telia.

Hur lång tid kommer uppsägningstiden för varje hushåll att vara?

3 månaders uppsägningstid precis som ett vanligt telefon- eller bredbandsabonnemang.

Kan man gå ur föreningen och sluta använda kabeln om man vill?

Ja, men vanligast är att den anslutna fastighetens ägare behåller medlemskapet och därmed del av ägarskapet i föreningen även om man avslutar Telias abonnemang.

Kan man välja att bara köpa anslutningen utan att bli abonnent just nu?

Ja, då betalar man anslutningen och sedan enbart 100 kronor i medlemsavgift per år och 50 kronor i månaden för drift och underhåll av fibernätet som man är delägare i.

Vad händer med gamla abonnemang?

Den som nu har avtal med Telia får en automatisk övergång till kabellösningen. Eventuell bindningstid på tidigare Telia abonnemang tas bort. Har man avtal med andra företag gäller uppsägningstiden.

Vad ingår i månadskostnaden?

Ett så kallat Triple-playavtal med IP-telefon, bredband (Internet 100 Mbit) och TV. TV-paketet är det som idag kallas för Telia Lagom med 18 kanaler (det finns Start, Lagom och Stort). I totala summan per månad (350 kronor) ingår också avgift till föreningen för bland annat drift och underhåll av nätet.

Hur stor kapacitet ingår i avtalet?

I grundavtalet med månadskostnad 350 kr/mån ingår 100 megabit/s ner (hem) och 10 megabit/s upp (ut).

Kan man välja större kapacitet än grundavtalet?

Ja, varje abonnent kan välja till upp till 1 Gbit redan från början. Idag erbjuds hastigheterna 10, 100, 250 och 1000 Mbit (1 Gbit).

Vilken kapacitet kan kabeln ha i framtiden?

Telia kan direkt leverera 1 gigabit/s dvs tio gånger mer än standardpaketet. Fiberkabeln som dras till huset har mycket större kapacitet än så och är alltså framtidssäkrad för lång tid.

Vad kostar ett abonnemang med ökad kapacitet?

Se Telias hemsida för alla prisuppgifter för tilläggstjänster.

Tillkommer samtals- eller uppkopplingskostnader för telefonsamtal?

Ja, kostar som ett normalt Telia-abonnemang.

Kan man ha kvar sitt nuvarande telefonnummer?

Ja, eller få ett nytt om man vill.

Kan man ha mer än ett telefonnummer?

Nej, inte som privatkund. Det går självklart att behålla kopparburen telefoni, men detta är inget som ingår i den beräknade kostnaden för fiberanläggningen, utan kommer att faktureras separat.

Kan man använda gamla telefonjack?

Ja, i paketet från Telia ingår en kabel för att ”aktivera” alla gamla telejack i huset.

Kabeln kopplas från Gateway till valfritt telefonjack i huset. Alla efterliggande jack i slingan kommer gå att användas för IP-telefoni.

Kan man ha kvar sin nuvarande telefonapparat?

Ja, om det är en tonvalstelefon. En telefon med nummerskiva kommer inte att fungera. Trådlösa telefoner av budgetvariant rekommenderas inte, då elektroniken i dessa ibland är dåligt konstruerad (isolerad) och riskerar att lägga ut en spänning på jackslingan vilket i sin tur kan orsaka en kvalitetssänkning av ljudet.

Kan man använda telefonnumret från en annan plats (som vissa avtal tillåter idag)?

Nej, troligen inte. Telia tillhandahåller inte slutabonnenten med inloggningsuppgifterna för SIP-servern (telestationen för IP-telefoni) vilket gör att telefonitjänsten kräver den telefoniadapter som Telia förser slutkunden med för att tjänsten ska fungera. Denna lösning är vald för att bibehålla en hög säkerhet och minimera risken att telefonabonnemang blir kapade.

Fungerar Telias nuvarande axe-tjänster, till exempel 3-partssamtal, vidarekoppling osv?

Ja. De flesta/vanligaste funktionerna finns tillgängliga för IP-telefoni, dock ej alla.

Kan man ha flera olika telefonjack och telefonapparater i ett hushåll?

Ja. För att IP-telefonin ska fungera felfritt på den befintliga jackslingan i huset är det viktigt att denna är korrekt kopplad (seriekopplad). Är jackslingan parallellkopplad eller på annat sätt felkopplad finns risk att effekten som telefoniadaptern sänder ut på jackslingan för att driva telefonerna ej räcker till, och pågående samtal kan brytas, eller ej kopplas upp som de ska. Se www.telia.se/jack för ett diagram över hur en korrekt kopplad jackslinga ser ut.

Vilka TV-kanaler ingår?

I grundpaketet ingår samma kanaler som ingår i Telias Lagom-paket. Se Telias hemsida för aktuella kanaler. Kanalutbudet är under revision och kommer vid abonnemangstecknandet med största säkerhet ej vara samma som idag. Antalet kanaler kommer dock ej att minska.

Kan man utöka TV-kanalerna?

Ja, paketet från Telia kan utökas. Dels kan grundpaketet uppgraderas till ett större, men det går även att lägga till separata kanalpaket, tex Disney, Discovery, HBO, kanaler från grannländerna mm.

Vem fakturerar tilläggsval ?

Telia fakturerar direkt till kund för tilläggstjänster, samtalsavgifter, videohyra etc.

Kan man köpa till andra TV-utsändningar?

Ja, Telia har flera alternativ för köp av TV-sändningar. Alltfler TV- och filmutsändningar kan dessutom köpas via bredband, så i en snar framtid blir troligen valfriheten allt större.

Hur många TV-kanaler kan man titta på samtidigt i ett hushåll?

Man kan ha igång två boxar samtidigt vilka ingår i standardpaketet. Max antal boxar är 5 styck.

Vad behöver göras på var och ens tomt och i hemmet?

Dosa mot yttervägg, borrning i vägg, fibersvansdragning i huset, nedgrävning av slang i trädgård, minst 15 cm djupt. Var också noga med att dokumentera var slangen ligger på en skiss, man glömmer snabbt! Om det inte går att gräva, till exempel vid berg i dagen, kan skyddsslang sättas utanpå slangen och fiberkabeln. Materialet för detta tillhandahålls av föreningen.

Vilken utrustning följer med per abonnent?

Två digitalboxar för TV samt en Router för bredband och telefoni. Trådlöst nätverk (Wi-Fi) finns i routern. Även fiberkonverter ingår. Paketet är komplett för att driftsätta tjänsterna. Den trådlösa funktionaliteten är anpassad för en ”normalstor bostad” vilket i princip kan likställas med en 4-rumslägenhet. Om den trådlösa täckningen inte är tillräcklig för att uppfylla abonnentens behov går denna att förstärka/förbättra via extra antenner som ansluts till Gateway.

Måste alla vara med och gräva fysiskt?

Alla måste bidra med tre dagsverken, men det behövs skrivas ut kartor, kokas kaffe, bakas bullar, diskutera med markägare och mycket annat som kanske inte är så fysiskt krävande.

Måste jag gräva själv på min tomt för fiberkabeln? 

Nej, föreningen gräver med maskin fram till husgrunden om du så önskar. Gällande återställning fyller vi även igen med maskin, så planteringar, stenläggningar etc kommer ej att återställas. Detta betyder i praktiken att du kanske hellre vill handgräva sista biten/vissa bitar för att inte åstadkomma mer skada på din tomt än nödvändigt. 

Slangen som grävs ner är 16 mm tjock och ganska styv (liknar PEM-slang för vatten, men med grön markering i st f blå). Slangen läggs på 20-30 cm djup inom tomten.

Vad behöver jag göra själv inne i huset?

Föreningen monterar en dosa på grunden eller ytterväggen där markkabeln kommer upp. Till den dosan ska en fiberkabel dras från den plats i huset där medieomvandlaren (från Telia) ska monteras. Det är en tunn kabel som du själv drar ut genom väggen. Föreningen svetsar sedan ihop fibern i den kabeln med fibern i markröret. Som standard levererar vi en 10 m fiberkabel, men upp till 50 m går att få.

fiberkabel Fiberdosa

Om man inte kan hjälpa till, hur går det då?

Hela upplägget bygger på att man tillsammans jobbar mot en så låg kostnad för projektet som möjligt. Föreningens medlemmar ställer upp för varandra i möjligaste mån, så att alla kan njuta av resultatet. Alla kan göra något!

Vad händer vid strömavbrott?

Fiberkabeln är beroende av den normala strömförsörjningen, så om strömmen går upphör den digitala kontakten medan strömmen är borta. Att nuvarande fasttelefonlina brukar fungera även vid strömavbrott beror på att det har funnits batteribackup i ungefär tre dygn. I framtiden finns det möjligheter att liknande batteribackup kan finnas för den normala strömförsörjningen. Den centrala utrustningen förses med batteribackup, så med motsvarande batteribackup i hemmet kan systemet hållas i drift ytterligare en tid efter strömavbrott.

Vad kommer att hända med de gamla telefonledningarna?

Troligen kommer de att underhållas allt sämre och ge sämre och sämre telefonfunktioner.

Tas de gamla ledningarna bort?

TeliaSonera/Skanova äger dessa och beslutar om framtiden för dessa kablar.

Hur påverkas fastighetsvärdet av kabeln?

Troligen höjs värdet rejält om det finns en fiberkabel framdragen, även för en tomt med bara ett fritidshus på. Många banker ger bättre lånevillkor om det finns fiberkabel och det går också att söka lån till själva kabelinvesteringen. Sätila Sparbank erbjuder till exempel ett särskilt ”fiberlån”. En studie i USA menar på att fastighetsvärdet i snitt direkt ökar med 4-7000$ (~25-50.000kr). För närvarande finns ingen liknande svensk studie.

Vad händer om man vill bygga ut huset just där dosan är uppsatt?

Den går att ta loss och flytta om den flyttas med kabeln. Kontakta gärna föreningen innan, för en riskbedömning.

Vad gör och har kommunerna gjort i frågan?

Marks kommun kommer troligen att bygga ut ett nät,troligen i samband med avloppsdragningar. När avloppet kommer att byggas ut fullt ut är dock oklart och dröjer antagligen minst några år till. Dessutom dras i så fall ingenting utanför avloppets placering. Än så länge görs ingenting aktivt för att få fiberkabel till Ubbhult, men vad som har sagts är att det kommer att läggas ner ett ytterrör vid avloppsledningen så att en fiberkabel lätt kan dras där.

Marks kommun arbetar dock på att bygga ut ett stamnät för fiber. Fiberföreningar i Härryda kommun har diskuterat ett samarbete med Ubbhult. Kungsbacka kommun satsar än så länge mest på tätorten Kungsbacka (?).

Alla nät kan lätt kopplas ihop i framtiden och det är möjligt att fiberkabelnäten kommer att utgöra ett enda stort nät precis som elnäten idag, vilket kan ge större valfrihet i fråga om leverantörer osv.

När beräknas det vara klart?

Tidigast under 2013, troligen under 2014.

Vad ska hända innan det kan sätta igång?

Stämma, troligen i februari 2013, avtal med olika markägare, avtal med enskilda medlemmar.

Vad innebär det att bli medlem i föreningen?

Se föreningens stadgar http://www.ubbhult.net/wordpress/?page_id=57

Får vi säkert statliga bidrag och när?

Ubbhult Fiber har könummer 33 och pengarna för 2013 beräknas räcka till cirka 30-50 fiberföreningar. Har vi tur kan vi få bidrag och sätta igång redan under 2013, annars dröjer det till 2014.

Kan vi sätta igång innan vi har fått bidraget och få bidraget senare?

Det är lite osäkert än så länge, men inte omöjligt.

Vem äger vad?

När projektet är avslutat äger föreningen ett fibernätverk (slang, kabel, kabelskåp, nodskåpen, de passiva delarna). Man har avtalat med en KO som står för de aktiva delarna. Tjänster levereras av en tjänsteleverantör.

Vilket ansvar har föreningen för kabeln?

Ägs av föreningen, så ansvaret är föreningens. Operatören har inget ansvar för fibern.

Vem sköter underhåll och reparation av kabeln?

Föreningen, eller den som föreningen avtalat om service och underhåll med.

Vem har ansvar för apparaterna inne i hemmet?

Då detta inte är en kollektiv lösning, utan ett paketerbjudande står slutkunden som ägare för hårdvaran i hemmet, förutom Smart Gateway som ägs av Telia.

Behöver abonnenten ta en särskild försäkring för kabeln eller tillhörande utrustning?

All hårdvara som ansluts hemma hos slutkunden innefattas av ordinarie hemförsäkring, och ersätts av försäkringsbolaget vid eventuella skador (t.ex blixtnedslag, översvämning mm).

Hur blir kabeln försäkrad för skador etc?

Genom föreningen. Vid en eventuell avgrävning står oftast grävarens försäkring för skadeersättningen.

Adress till ByNets representant?

Peter Sonnius, peter(ersätt med snabel-a)bynet.se

13 reaktion på “Frågor och Svar (uppdaterad 2013-07-22)

 1. DAGFINN

  Fantastisk va du e produktiv. Jag känner mig som en snigel.
  Sen undrar jag: När ”fibern skall vara öppen och tillgänglig för [alla] operatörer” så ”kommer styrelsen ha en dialog om eventuella intäkter från [ ] operatörerna… enligt svaren ovan, kan vi få både inkomster och kontroll över belastningen på nätutrustningen för att minska risken för ’flaskhalsar’

  Svara
 2. Mike Björklind Inläggsförfattare

  Jag är sjuk och hemma och vårdar min luddskalle.
  Därför kan jag just nu producera lite mer på UF.

  Vi ska inte räkna med att utöva kontroll på belastningen på nätutrustningen eftersom den kommer att ägas av varje enskild operatör i största utsträckning. Vad jag menar är att beroende på vilken operatör en anslutande väljer, så kommer utrustningen sannolikt att ägas av operatören. Det betyder att vi inte kan utöva någon kontroll på utrustningen.

  Det passiva fibernätet kan inte, i sig, göra ett skvatt med utrustningen i varken fastighets- eller operatörs-änden.
  Jämför med eldistribution: Vattenfall kan inte styra sina ledningar så att du endast kan använda borrmaskin i vissa uttag.

  Svara
 3. Mikael

  Fantastiskt jobb du gör Mike!
  När ”fibern” finns tillgänglig beror ju på många faktorer, främst hur många Ubbhultsbor som visar sitt intresse och som vill hjälpa till! Jag hoppas att fler fler personer visar sitt intresse och kan göra projektet till en ”bya-angelägenhet”!

  Svara
 4. carina

  Hej!

  Om man går med som medlem förbinder man sig därmed att i framtiden gå med på att fiber dras fram tills en hus eller kan man drar sig ur senare om man upplever det blir för dyrt -att man inte har råd.?

  Svara
  1. Mike Björklind Inläggsförfattare

   Hej,
   När man går med som medlem har man en röst i föreningen. Man har som medlem rätt att lägga in diskussionspunkter i dagordningen för ordinarie föreningsstämmor, där en sådan fråga är helt i sin ordning. Se dagordningspunkterna 11 och 16 i stadgarna på http://www.ubbhult.net/wordpress/?page_id=57 där det framgår vad som gäller.

   Min personliga åsikt i frågan är att – beroende på vilken normal kostnad man jämför med – 349 kronor per månad PLUS 15000 – 25000 i insats för själva fiberframdragningen blir billigare än vad jag betalar idag (850 kronor per månad för ADSL 8MB/s + fast telefon + Boxer).

   Svara
 5. Jakob Bjerke

  Hej,

  Det skulle vara bra att veta om man blivit antagen/finns som medlem. Jag tror att jag betalat, och tror att det gick bra 🙂
  Men för att inte missa tåget skulle jag vilja ha bekräftelse på medlemskapet. Går det att ordna på nåt sätt? Alltså, inte bara för mig. Antagligen är det inte möjligt att ha nåt register på sidan (PUL). Men ett utskick?

  Svara
 6. Elli Arbeus

  Viktigt till alla som har mark längs med den stora AV-ledningen Hägnen-Ubbhult-Skene som det skrivs ledningsrättsöverlåtelseavtal för just nu. Ni som inte har skrivit på ännu och även ni som har skrivit på, se till att få med ett förbehåll, kanske i ett separat avtal, som ger markägaren rätt att dra en korsande (eller bredvidliggande) ledning i ledningsrättsområdet. Rickard Hellemar på LRF Konsult jobbar just nu med försöka få till en vettig sådan formulering. Mer info kommer.

  Svara
  1. Elli Arbeus

   Rickard Hellemar och LRF Konsult hjälper inte till med någon formulering. Tyvärr. Men det ska gå att upplåta ledningsrätt till två olika ledningar på samma mark. Den som får ledningsrätten först måste tillsammans med markägaren ge sitt tillstånd till nästa ledningsrätt. En kommun kan dock av infrastrukturskäl tvinga till sig ledningsrätt.

   Såhär svarade stadsbyggnadskontoret som fick min fråga om saken skickad till sig från lantmäteriet:
   Hej

   Jag har fått din fråga om ledningsrätt skickad till mig.
   Om du upplåter din mark för optokabeln först så kan kommunen i vissa fall få ledningsrätt inom samma område, förutsatt att optokabeln inte skadas.
   Du kan upplåta ledningsrätt för två olika ledningar inom samma område. När det gäller optokabeln förutsätter jag att det är en frivillig upplåtelse och att den lokala föreningen inte försöker tvinga sig fram. När det gäller kommunal VA-ledning så kan kommunen få ledningsrätt över din mark även om du motsätter dig detta. För att kunna göra detta krävs att ett antal villkor i ledningsrättslagen är uppfyllda. Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning där förrättningslantmätaren kommer att besluta om ledningsrätt ska upplåtas eller inte. Är du och kommunen överens om villkoren så gäller en sådan överenskommelse. Det är lite svårt att redogöra för de villkor som gäller för upplåtelse av ledningsrätt i ett e-postmeddelande men du är välkommen att ringa till mig så kan jag svara utförligare.

   Med vänlig hälsning
   Jan Tärnemark
   jan.tarnemark(ersätt med snabel-a)sbk.goteborg.se

   Svara
 7. Jenny Nilsson

  Jag har ingen TV och tänker inte skaffa. Måste jag teckna ett avtal där TV-abonnemang ingår om jag går med?

  Svara
 8. Mike Björklind Inläggsförfattare

  I den solidariska modell vi fokuserat på gäller att varje hushåll, för 299 kronor per månad till Telia plus 50 kronor per månad till föreningen, ges samma basmöjligheter.
  Vill man som medlem inte använda någon av komponenterna – internet – fast telefon – TV – står det medlemmen fritt att inte göra det. Föreningen kommer inte att kräva att samtliga medlemmar använder 100/10 internet x timmar per dag, ringer med sin fasta telefon ett antal gånger per månad eller tittar på TV överhuvud taget.

  Alltså – det KAN gå att pussla ihop ett ”eget paket” innehållande endast internet och fast telefon – men det blir inte billigare än 299 kronor till Telia per månad. De 2 TV-digitalboxar som ingår i avtalet med Telia behöver inte anslutas för att annan funktionalitet ska finnas.

  /Mike

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *