Dialog med Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommuns chef för Kungsbacka Bredbandsnät, Lennart Torgerson, återkom per telefon till mig idag som svar på mitt mail till honom 2011-06-15.

Kungsbacka Bredbandsnät har avtal med OpenNet där det är kommunen som äger fibern och OpenNet som handhar driften och försäljning av tjänster och nya anslutningar.

Enligt Lennart Torgerson finns det idag inte medel för dragning av fiber från närmast möjliga anslutningspunkt mot Kungsbacka från Ubbhult.

Det kommunala projekt som drar fram VA-ledning till Hjälm ombesörjer även kanalisering av fiber. Fibern är först och främst avsedd att etablera IT-infrastruktur till styrning, övervakning och drift av det nya VA-stråket. Ingen utanför Kungsbacka Bredbandsnät ges tillträde till den iordningställda kanalisationen.

Avståndet mellan Hjälm och Ubbhult är cirka 13 km, vilket inte skulle gå ihop varken ekonomiskt för Kungsbacka kommun eller i form av sam-kanaliserad fiber från annan part i Kungsbacka.

Efter förtydligande av vilka som ges access till Hjälm-fibern – kommentar från Lennart Torgerson – anser jag nu att faktainnehållet är säkerställt. Skulle informationen mot förmodan fortfarande vara otydlig i något avseende, kommentera gärna detta via kommentarslänken nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *