Tid för omläggningen till Tele2/Itux

Omläggningen till Tele2/ITUX är nu planerad till 2-3 april. Det innebär att tjänsterna i nätet börjar flyttas på morgonen den 2 april och att våra drygt 500 anslutningar då successivt kopplas över till det nya nätet. Det innebär tyvärr ett kortare avbrott i samband med omkopplingen. På eftermiddagen den 3 april ska dock alla anslutningar vara igång på det nya nätet.

För er som har det nya gruppavtalet

Ni kan nu ringa och avropa det och beställa utrustning, klicka här för mer information i Tele2’s välkomstbrev. Notera att det är ett särskilt telefonnummer att ringa. Uppge att det gäller gruppavtal Ubbhult Fiber, samt din adress och ev lägenhetsnummer.

Beställ följande (som ingår i gruppavtalet):

 • Bredband 1000 med ny router (om det behövs)
 • TV Silver Flex med TV-hub (man kan få TV-hub mini i stället, men den har inte samma funktioner)
 • Inspelningsfunktion kan väljas till för TV-hub för 29 kr/månad
 • Telefoni bas (om du vill)

När du fått utrustningen kan du byta den före eller efter omläggningen (om du har det tidigare gruppavtalet).

Vad gäller de åtta valbara TV-kanalerna så lägger man lämpligast till dom via ”mitt-Tele2” efter att det nya avtalet trätt i kraft, dvs efter 2 april. Nya kanaler börjar fungera med en gång, medan om man byter ut en kanal byts den vid kommande månadsskifte.

Fraktsedlar för retur av utbytt utrustning kommer att skickas ut från Tele2 ett par veckor efter att man fått den nya utrustningen.

Årsstämma 2024

Preliminärt datum för årets stämma är 2024-05-29, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2024-05-01.

Mejl från Tele2 om Tivo-box

För er som har gruppavtalet:

Om du fått ett generellt mejl från Tele2 om utbyte av Tivo-boxen som ingår i vårt gruppavtal så bortse från det!

Vi kommer inom kort att skicka ut ett välkomstbrev från Tele2 som är anpassat till vårt nya gruppavtal och som kommer att innehålla mer specifik information som gäller oss. Vårt syfte är att både TV-hub och ny router där det behövs ska kunna skickas samtidigt för att underlätta för både oss och Tele2 vad gäller utskick och returer.

Avvakta alltså med utbytet tills mer info kommer från oss.

Ny KO och nytt gruppavtal

I korthet

 • Nytt bättre gruppavtal, samma tjänsteleverantör (Tele2)
 • Sänkt nätavgift nästa höst
 • Tjänster i ”Öppen fiber” migreras till ny kommunikationsoperatör (ITUX)
 • Omläggning planeras till 2024-04-01

Vad behöver jag göra?

Du som har gruppavtal

 • Godkänna det nya avtalet via startsidan på Fiberekonomis portal. Senast 19/12. Du kommer att få ett mejl när avtalet är tillgängligt för godkännande.
 • Under mars månad avropa det nya avtalet genom att kontakta Tele2 för att få den nya utrustningen utskickad (påminnelse och mer information kommer när det närmar sig).
 • I samband med omläggningen installera ev ny router och TV-hub och koppla ur den gamla utrustningen.

Du som har öppen fiber

 • Om du har fast IP-adress hos din tjänsteleverantör, meddela oss. Den kommer att behöva bytas i samband med omläggningen.
 • Vill du gå över till gruppavtalet i samband med omläggningen, meddela oss senast 19/12. Kom ihåg att först kolla ev bindningstid hos er nuvarande tjänsteleverantör. Säg sedan upp nuvarande tjänst. (Det går även bra att byta till gruppavtalet vid senare tillfälle).
 • Mer om ITUX hittar du på https://oppnabredbandsnat.itux.se/

Mer information finns här: Nytt gruppavtal/ny KO

Elarbete vid noden 2023-10-17

På tisdag 17 oktober kommer vi att utföra ett elarbete som berör vår
nod. Om allt fungerar som tänkt ska fibernätet fungera normalt under
arbetet, men det finns ju alltid en risk för störning vid sådana här
arbeten.

Årsstämma 2023

Preliminärt datum för årets stämma är 2023-05-31, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2023-05-03.

Väl mött!

Nytt preliminärt datum för årsstämma

Preliminärt datum för årets stämma är framflyttat till 2022-06-01, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2022-05-04.
Väl mött!

Årsstämma 2022

Preliminärt datum för årets stämma är 2022-05-04, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2022-04-05.
Väl mött!