Årsstämma 2023

Preliminärt datum för årets stämma är 2023-05-31, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2023-05-03.

Väl mött!

Nytt preliminärt datum för årsstämma

Preliminärt datum för årets stämma är framflyttat till 2022-06-01, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2022-05-04.
Väl mött!

Årsstämma 2022

Preliminärt datum för årets stämma är 2022-05-04, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2022-04-05.
Väl mött!

KLART: Planerat avbrott 30/6

Uppdatering 2021-06-30 10.25: Arbetet i noden är nu klart och nätet är åter i drift.

För kommande utbyggnad på Hultet behöver vår huvudnod förstärkas. Det innebär ett avbrott i hela vårt fibernät under max 2 timmar, troligen betydligt kortare. Arbetet kommer genomföras någon gång klockan 10-12 onsdagen 30 juni.

Den kommande utbyggnaden på Hultet gör vi efter detta. De som då berörs kommer att informeras via mejl när detaljerad tidplan är klar.

Hälsningar från styrelsen

AVHJÄLPT: Stort avbrott i Ubbhult fiber och närliggande nät

20.50: Hela nätet går ner. Som många har observerat lyser WAN-lampan på mediaomvandlaren, vilket indikerar att vårt nät fungerar, men att noden inte har kontakt med omvärlden. Vi har också fått rapporter om att Härryda stadsnät och Landvetter ligger nere.

22.22: IP-Onlys driftinformation säger att det skett en större incident i Göteborg. Det verkar som att flera nät blivit bortkopplade under reparationsarbetet. Beräknad klartid: 02.00

02.50: Konstateras att nätet nu är funktionellt igen.

Årsstämma imorgon kl 16 i klubbhuset

Som alla hört har det pandemiska läget förändrats till det sämre. Vi i styrelsen har dock beslutat att hålla stämman som planerat. Vi har redan skjutit på stämman många månader och vi tror att vi kan hålla mötet på ett säkert sätt, genom att vara extra noga med avstånd och antal i möteslokalen. För den som är orolig för egen del och inte vill närvara vill vi poängtera varje medlems stadgeenliga rätt att ta del av protokollet och vidta åtgärder om det skulle kännas nödvändigt. Stadgarna finner du här på hemsidan. Kallelse är utskickad till alla medlemmar.

Medlemsportalen stängs för uppgradering

Nu på onsdag 16 september kommer Fiberekonomis portal att stängas för flytt till deras nya system. Den kommer vara stängd fram till måndag 21 september, och då kommer den som går in på online.fiberekonimi.se att mötas av ett gränssnitt med nytt utseende. För att man snabbt ska känna sig hemma igen kommer man få möjlighet att titta på en introduktionsvideo direkt efter att man loggat in.

Årsmötet planeras till 1/11

Vi planerar att genomföra årsstämman eftermiddagen den 1 november, cirka fem månader senare än brukligt. Vi får se vilka rekommendationer som kommer gälla, men vid behov kommer vi dela upp mötet på två lokaler ihopkopplade med videolänk, så vi inte behöver trängas. Formell kallelse kommer senast två veckor före mötet. Glöm inte att eventuella motioner måste lämnas till styrelsen senast fyra veckor före mötet.

Fortsätt läsa ”Årsmötet planeras till 1/11”