Ny KO och nytt gruppavtal

I korthet

  • Nytt bättre gruppavtal, samma tjänsteleverantör (Tele2)
  • Sänkt nätavgift nästa höst
  • Tjänster i ”Öppen fiber” migreras till ny kommunikationsoperatör (ITUX)
  • Omläggning planeras till 2024-04-01

Vad behöver jag göra?

Du som har gruppavtal

  • Godkänna det nya avtalet via startsidan på Fiberekonomis portal. Senast 19/12. Du kommer att få ett mejl när avtalet är tillgängligt för godkännande.
  • Under mars månad avropa det nya avtalet genom att kontakta Tele2 för att få den nya utrustningen utskickad (påminnelse och mer information kommer när det närmar sig).
  • I samband med omläggningen installera ev ny router och TV-hub och koppla ur den gamla utrustningen.

Du som har öppen fiber

  • Om du har fast IP-adress hos din tjänsteleverantör, meddela oss. Den kommer att behöva bytas i samband med omläggningen.
  • Vill du gå över till gruppavtalet i samband med omläggningen, meddela oss senast 19/12. Kom ihåg att först kolla ev bindningstid hos er nuvarande tjänsteleverantör. Säg sedan upp nuvarande tjänst. (Det går även bra att byta till gruppavtalet vid senare tillfälle).
  • Mer om ITUX hittar du på https://oppnabredbandsnat.itux.se/

Mer information finns här: Nytt gruppavtal/ny KO

Elarbete vid noden 2023-10-17

På tisdag 17 oktober kommer vi att utföra ett elarbete som berör vår
nod. Om allt fungerar som tänkt ska fibernätet fungera normalt under
arbetet, men det finns ju alltid en risk för störning vid sådana här
arbeten.

Årsstämma 2023

Preliminärt datum för årets stämma är 2023-05-31, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2023-05-03.

Väl mött!

Nytt preliminärt datum för årsstämma

Preliminärt datum för årets stämma är framflyttat till 2022-06-01, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2022-05-04.
Väl mött!

Årsstämma 2022

Preliminärt datum för årets stämma är 2022-05-04, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2022-04-05.
Väl mött!

KLART: Planerat avbrott 30/6

Uppdatering 2021-06-30 10.25: Arbetet i noden är nu klart och nätet är åter i drift.

För kommande utbyggnad på Hultet behöver vår huvudnod förstärkas. Det innebär ett avbrott i hela vårt fibernät under max 2 timmar, troligen betydligt kortare. Arbetet kommer genomföras någon gång klockan 10-12 onsdagen 30 juni.

Den kommande utbyggnaden på Hultet gör vi efter detta. De som då berörs kommer att informeras via mejl när detaljerad tidplan är klar.

Hälsningar från styrelsen

AVHJÄLPT: Stort avbrott i Ubbhult fiber och närliggande nät

20.50: Hela nätet går ner. Som många har observerat lyser WAN-lampan på mediaomvandlaren, vilket indikerar att vårt nät fungerar, men att noden inte har kontakt med omvärlden. Vi har också fått rapporter om att Härryda stadsnät och Landvetter ligger nere.

22.22: IP-Onlys driftinformation säger att det skett en större incident i Göteborg. Det verkar som att flera nät blivit bortkopplade under reparationsarbetet. Beräknad klartid: 02.00

02.50: Konstateras att nätet nu är funktionellt igen.

Årsstämma imorgon kl 16 i klubbhuset

Som alla hört har det pandemiska läget förändrats till det sämre. Vi i styrelsen har dock beslutat att hålla stämman som planerat. Vi har redan skjutit på stämman många månader och vi tror att vi kan hålla mötet på ett säkert sätt, genom att vara extra noga med avstånd och antal i möteslokalen. För den som är orolig för egen del och inte vill närvara vill vi poängtera varje medlems stadgeenliga rätt att ta del av protokollet och vidta åtgärder om det skulle kännas nödvändigt. Stadgarna finner du här på hemsidan. Kallelse är utskickad till alla medlemmar.