Årsstämma 2023

Preliminärt datum för årets stämma är 2023-05-31, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2023-05-03.

Väl mött!

Nytt preliminärt datum för årsstämma

Preliminärt datum för årets stämma är framflyttat till 2022-06-01, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2022-05-04.
Väl mött!

Årsstämma 2022

Preliminärt datum för årets stämma är 2022-05-04, kallelse skickas ut 2-4 veckor innan.
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan, dvs senast 2022-04-05.
Väl mött!

Installation av anslutningsbox

En del områden har nu påbörjat arbetet med installation av anslutningsboxen som ska sitta på utsidan av väggen. Mer information finns här: Installation av anslutningsbox. När alla i ett område är färdiga med detta och alla slangar är provblåsta blir det dags att blåsa in den första fibern!

Utsida

Kommunikationsoperatörsavtal klart

Föreningen har nu tecknat ett kommunikationsoperatöravtal med IP-Only. Detta innebär i praktiken en rad olika saker, där den absolut mest påtagliga för den enskilda medlemmen är att vi nu har en bättre koll på det kommande tjänsteutbudet i nätet. IP-Onliy har en ständigt växande skara tjänsteleverantörer aktiva i sitt nät, och exakt vilken av dessa som föreningen väljer att teckna ett gruppavtal med är ännu inte bestämt. Då fler leverantörer väntas dyka upp inom kort kan vi med lite is i magen utnyttja den ökande konkurrensen mellan dessa, och pressa ner slutpriset för gruppavtalet ytterligare. Det går alltså inte i dagsläget att ge en precis siffra på månadskostnaden för ett paket innehållandes både tv, telefoni och internet, men ambitionen är att det ska hamna någonstans runt 300.-/mån. Då Telia valt att inte sälja sina tjänster via IP-Onlys nät, är det paketförslag vi tidigare presenterat på hemsidan ej längre aktuellt.
Föreningen kommer senare inleda förhandling med de operatörer som finns tillgängliga i nätet, och det är först efter att denna förhandling är avslutad som paketets innehåll och pris blir satt.

Gruppavtalspaketet är dock inget du som medlem tvingas att välja om du inte vill. Har du redan en fungerande tv-lösning via parabol, inte är intresserad av att prata i telefon, eller inte använder internet till annat än att betala räkningar och läsa ett mail eller två, kommer det finnas en bred mängd med tjänster och leverantörer tillgängliga för dig. Det aktuella utbudet kan du se på:
http://www.byalagsportalen.se/serviceguide/

En sak att notera är möjligheten till korttidsabonnemang, som gör det möjligt för dig med sommarhus att endast betala för den tid du vill ha tillgång till internet. Tjänsten aktiveras för antingen en dag, en vecka, eller en månad, och möjligheten att betala online med betalkort gör att ni som hyr ut hus och stugor kan låta hyresgästen själva betala för tillgång till internet om de så önskar.

Föreningens ambition är dock att hitta ett gruppavtalspaket som täcker in majoriteten av medlemmarnas behov, och förhandla till sig ett slutkundspris som ligger markant under det pris som presenterades i portalen här ovan.

Första spadtaget på måndag!

Den 5 maj kommer grävmaskinerna till byn för att börja gräva ner vår optokabel. Vi börjar i Hultet och fortsätter västerut. När fler områden blir klara med markavtalen kan flera grävmaskiner vara igång samtidigt. Siktet är inställt på att fem mil kanalisation ska vara nedgrävt innan årets slut!