Dags att hämta ut mediaomvandlaren

MediaomvandlareKära medlem, vi går nu in på spurtvarvet för vårt fiberprojekt, och det har blivit dags för alla anslutna att hämta den mediaomvandlare, som ska anslutas till inomhusfibern. Mediaomvandlaren är den apparat som omvandlar ljussignalen i fibern till en elektrisk nätverkssignal (motsvarar ”modemet” i en ADSL-uppkoppling). Till mediaomvandlaren kopplar du sedan router och annan eventuell utrustning som tillhandahålls av den tjänsteleverantör du väljer. Varje medlem i föreningen måste själv hämta ut sin mediaomvandlare, eftersom utlämningen ska kvitteras. Fortsätt läsa ”Dags att hämta ut mediaomvandlaren”

Färdigblåst

Nu är det inte bara färdiggrävt i vårt nät utan vi har även blåst fiber i alla våra slangar. Vi hade inte ett enda stopp under etapp 2, vilket innebär att vi totalt på grund av våra egna grävare bara haft en enda sönderklämd slang på alla dessa mil. Jämförelsevis så är detta ett enastående gott resultat! Än mer om man tar de besvärliga förhållanden vi har i Ubbhult i beaktning.

Vad som pågår i full skala nu är att vi är runt och svetsar ihop alla våra fiberkablar. Dels vid varje ansluten fastighet i anslutningsboxen, dels i varje kopplingsskåp på väg till noden. Detta arbete lär ta ytterligare några veckor i anspråk.fiberblasning3 fiberblasning4

Information från styrelsemöte

Styrelsemöte hölls den 24/5 i Kråkereds Bygdegård.

Mötet inleddes med att Göran Elfving från företaget Fiberekonomi presenterade sitt erbjudande om hur dom kan hjälpa oss med fakturering och bokföring framöver. Styrelsen ska granska detta erbjudande och jämföra med andra aktörer.

Största frågan för styrelsen är ekonomin och hur vi ska klara likviditeten i föreningen fram tills bidragsbeslut är fattade och utbetalda samt inbetald moms återbetalas. Vi har ansökt om en förlängd borgen från Marks kommun för att överbrygga perioden då vi måste ligga ute med moms samt eventuella bidrag för fas 2. Mer information om ekonomin kommer snart.

Teknikgruppen jobbar vidare med att få in erbjudanden om gruppavtal men hittills har vi bara fått ett konkret erbjudande från ComHem. Vad gäller fibernätet så är det färdiggrävt överallt och blåsning och svetsning av fibern pågår. Detta ska förhoppningsvis bli klart under juni månad.

Nu blåser vi igen!

Nu är våra fiberblåsare tillbaka. Flyter arbetet på utan större incidenter räknar de med att vara klara i början på vecka 23.

Detta betyder att finns det några som fortfarande inte är klara med sin anslutningsbox så är sista chansen nu!blasning

Årsstämman

Ordinarie föreningsstämma i Ubbhult Fiber ekonomiska förening hölls söndagen 10/5 i Sätila Bygdegård. Cirka 100 medlemmar deltog i stämman.
Stämman godkände valberedningens förslag på styrelseledamöter. Ordförande Sten Rylander avgick som ordförande men kvarstår i styrelsen. Till ny ordförande valdes Christian Jarhult. Hela den nya styrelsen finns under kontaktinformation på hemsidan.
På stämman beslutades bl.a. om att nätavgiften, dvs den avgift som ska täcka drift och underhåll av vårt fibernät, kommer att vara 50 kronor/månad. Vidare beslutades att medlemsavgiften ska var 100 kronor även nästa år.

Efter ordinarie mötets avslutande informerade teknikgruppen om arbetet med gruppavtal. Vi har för närvarande fått in ett gruppavtal från Comhem, men förhoppningsvis får vi in fler gruppavtalserbjudanden från andra aktörer. Mer information om detta kommer framöver.