Medlemsmöte 2013-02-26

i Kråkereds Bygdegård (gamla skolan)

Medlemsmöte / öppet möte

Dagordning

1. Välkomnande!
2. Kort resumé om vad som hänt
   • Varför har vi bildat förening?
   • Vad har vi gjort under den gångna tiden
    • Konstituerande möte 11-09-22
    • Möte med ByNet AB i Kungälv
    • Möte med Leader Sjuhärad för uppstartsbidrag
    • Föreningen registrerad 12-02-06
    • Ordinarie Årsmöte 12-06-05
    • Värvat medlemmar = 190 stycken!
    • Möten med kommun, andra byalag…..
    • Möten med Härryda kommun och fiberföreningar där.
    • Lämnat in bidragsansökan till Länsstyrelserna i V-Götaland och Halland
    • ………?
   • Vad händer i resten av kommunen, andra fiberföreningar.
3. Vad händer framöver?
   • Vi väntar på besked om statliga bidrag som distribueras via regionen. Vi har en bra kö placering så vi räknar snart med definitiva besked!
   • Hur kommer kommunen att stötta oss ?
   • Årsmöte vecka 15. Datum….? Plats….?
    • Val av ny och större styrelse
    • Beslut om föreningen skall gå vidare, d.v.s. det blir skarpt läge vilket innebär att alla som fortsätter att vara medlemmar förbinder sig att betala de insatser som kommer att krävas för att fullfölja detta projekt.
    • Beslut om att ge ByNet uppdraget att snarast börja projektera?
    • Beslut om att påbörja en upphandling av gräventreprenaden. Med hjälp av ByNet?
    • Beslut om hur vi finansierar (likvida medel tills vi har en slutlig prislapp) verksamheten.
     • Byggkreditiv (eller liknande?) från banker?
     • Förtida inbetalningar av insatser från medlemmarna?
   • Beslut om vi kan leja ut föreningens bokföring till en redovisningsbyrå? Samtidigt som vi har en kassör, som dock kanske mer har en kommunikativ och övervakande roll?
4. Vad kan och måste vi göra nu?
   • Alla i Ubbhult måste få frågan om man vill vara med.
    • Välja minst/helst två områdesansvariga för varje föreslaget område.
    • Dessa delegerar i sin tur neråt i ett finmaskigt nät, och rapporterar uppåt till styrelsen.
   • Fråga markägare om vi får gräva ner fiberslang över deras marker
    • Förslagsvis med samma arbetsgrupper som punkten ovan samt med hjälp av ByNet
   • Förslag på privat finansiering till de medlemmar som så behöver. Bilda en arbetsgrupp?
    • Vi har ett erbjudande från Swedbank. Hur ser det ut?
    • Vi har även ett erbjudande från JAK.
    • Finns det möjligheter att ordna medlemslån via föreningen. Alltså att en del lånar ut pengar till föreningen för att andra skall kunna låna den vägen?
   • Informationsmateriel
    • Vad behöver vi och vad har vi?
    • Vilken information vill medlemmarna ha?
    • Är hemsidan bra eller finns det synpunkter på den?
   • Hjälpa valberedningen
    • Vad innebär det att vara med i styrelsen?
    • Vad krävs det för kunskaper för att vara med? (= Vi behöver olika infallsvinklar (unga/gamla/kvinnor/män/o/tekniska/föreningso/vana/grannkunskaper)= demokratins kärna!)
    • Vilka vill vara med?
   • Nya möten
    • Medlemsmöten en gång i månaden? När och var?
    • Arbetsmöten var fjortonde dag, under en period. När, var och vilka?
5. Övriga frågor

3 reaktion på “Medlemsmöte 2013-02-26

 1. Elli Arbeus

  Det skulle nog vara bra att skicka ut inbjudan med e-post till alla medlemmar också. Den kanske har gått ut i brevlådorna, men det är nog några stycken som kanske inte är i Ubbhult just nu och som kanske missar att kolla hemsidan också. 🙂

  Svara
 2. Jonas

  Jag såg nu att det stod på en annan sida, men det kunde vara bra att ha med det här också.
  Kråkereds Bygdegård (gamla skolan)

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *