Testa din anslutning

Anslut fibern till mediaomvandlaren (se även bild):

  1. Sätt i SFP-modulen i WAN-anslutningen
  2. Ta bort den svarta skyddspluggen från SFPn
  3. Ta bort den lilla plasthatten från fiberkontaktens spets
  4. Anslut fiberkontakten i SFPn

Anslut fibern till mediaomvandlaren

Anslut strömkabeln till mediaomvandlaren och slå på strömmen (En mer ingående beskrivning finns här). Efter en stund ska WAN-lampan på mediaomvandlarens ovansida lysa. Detta innebär att det finns en fungerande koppling till nodrummet! Låt mediaomvandlaren stå i minst tio minuter första gången du kopplar in den på detta sätt, eftersom den förmodligen behöver uppgradera sig. Om inte WAN-lampan tänds är det antingen fel på mediaomvandlaren, eller så är inte fibern från dig till nodrummet hel. Skicka ett mejl till support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net.

Anslut nu en dator till porten LAN1 (röd) på mediaomvandlaren (stäng av Wifi eller andra uppkopplingar till internet). Öppna en webbläsare och surfa till portal.ip-only.se. Du ska då mötas av följande webbsida:

IP-Only Portal sida 1

Om det inte fungerar på första försöket så vänta några minuter. Det kan ta lite tid innan datorn får en IP-adress via fiberanslutningen.

Klicka sedan ”Nästa” och kontrollera att det står rätt adress längst ner:

IP-Only Portal sida 2

Det som anges som ”Lägenhetsadress” visas i vårt fall för extraanslutningar. I en ideal värld ska det där stå det namn du uppgett för din huvud- respektive extraanslutning(ar), men vi har märkt att de oftast verkar numrerade (1 = huvudanslutningen, 2 = första extraanslutningen, …).

Står det fel adress, finns en risk att det är felkopplat i nodrummet. Skicka ett mejl till support(ersätt med snabel-a)ubbhult.net och fortsätt inte med registreringen.

Står det däremot rätt adress betyder det att din anslutning fungerar och är dessutom kopplad rätt i nodrummet! Är du ansluten till gruppavtalet kan du ringa Com Hem och aktivera dina tjänster på telefonnummer 0775-17 17 20.

Om du inte anslutit dig till gruppavtalet kan du istället gå vidare och registrera dig, varpå du sedan kan beställa bredband och andra tjänster direkt på datorn.